Amazon EBS uruchamia Rule Lock for Recycle Bin, aby zapobiec niezamierzonym zmianom reguł przechowywania na poziomie regionu dla Snapshotów i AMI

30 listopada 2022

Amazon Elastic Block Store (EBS) ogłosił dziś dostępność funkcji Rule Lock for Recycle Bin, dzięki której klienci mogą zablokować swoje reguły przechowywania na poziomie regionu, aby zapobiec ich niezamierzonej modyfikacji lub usunięciu.

To nowe ustawienie dodaje dodatkową warstwę ochrony dla klientów w celu odzyskania Snapshotów EBS i EC2 AMI w przypadku nieumyślnego lub złośliwego usunięcia.

Klienci mogą skonfigurować reguły przechowywania w Recycle Bin, aby odzyskać dane po przypadkowym usunięciu Snapshotów EBS i EC2 AMI. Każda reguła określa okres, przez jaki zasoby są przechowywane w Recycle Bin po ich początkowym usunięciu. Teraz, dzięki ustawieniu Rule Lock, klienci mogą zablokować swoje reguły przechowywania, aby żaden użytkownik, w tym administratorzy Kosza, nie mógł ich modyfikować ani usuwać. Klienci mogą teraz określić okres opóźnienia odblokowania reguły (od 7 do 30 dni), po którym zablokowaną regułę można zmodyfikować, zapewniając jej warstwę ochrony przed niezamierzonym lub złośliwym usunięciem ich Snapshotów i AMI. Ten okres opóźnienia odblokowania daje klientom wystarczającą ilość czasu na podjęcie działań naprawczych między momentem odblokowania reguły przez użytkownika a momentem, w którym reguła jest faktycznie dostępna do edycji lub usunięcia.

Rule Lock for Recycle Bin jest dostępna we wszystkich regionach komercyjnych AWS i regionach AWS GovCloud (USA). Zasoby w Koszu są rozliczane według standardowych stawek i nie ma żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z funkcji Rule Lock for Recycle Bin. Ustawienie jest dostępne dla klientów za pośrednictwem konsoli AWS, AWS Command Line Interface (CLI) lub SDK AWS. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją techniczną dotyczącą Rule Lock for Recycle Bin.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.