Amazon Aurora MySQL 3.04 (kompatybilny z MySQL 8.0.28) jest ogólnie dostępna

31 lipca 2023

Od dzisiaj Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 3 (z kompatybilnością z MySQL 8.0) będzie obsługiwać MySQL 8.0.28.

Oprócz kilku ulepszeń zabezpieczeń i poprawek błędów, MySQL 8.0.28 zawiera kilka ulepszeń, takich jak obsługa Instant DDL dla operacji na kolumnach „Zmień nazwę”, obsługa wielowątkowych operacji DDL, obsługa protokołu TLS v1.3 i ulepszenia monitorowania schematu wydajności. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji o wydaniach Aurora MySQL 3 i MySQL 8.0.28.

W tej wersji klienci mogą również korzystać z Local Write Forwarding, aby wystawiać transakcje zawierające zarówno odczyt, jak i zapis w replikach odczytu Aurora. Ponadto zapisy zostaną automatycznie przekazane do instancji pojedynczego zapisu w celu wykonania. Nowa, omawiana funkcja ułatwia skalowanie obciążeń odczytu, które wymagają spójności odczytu po zapisie. Aplikacje wymagające skali odczytu mogą wykorzystywać do 15 replik Aurora do skalowania odczytów bez konieczności utrzymywania złożonej logiki aplikacji oddzielającej odczyty od zapisów. Aby zacząć korzystać z Local Write Forwarding, zapoznaj się z dokumentacją, którą znajdziesz tutaj.

Aby dokonać aktualizacji do wersji Aurora MySQL 3.04, możesz zainicjować aktualizację wersji pomocniczej w sposób ręczny, modyfikując klaster bazy danych. Możesz także włączyć opcję „Auto minor version upgrade” podczas tworzenia lub modyfikowania klastra bazy danych. To wydanie jest dostępne we wszystkich regionach AWS, w których dostępna jest Aurora MySQL.

Amazon Aurora została zaprojektowana z myślą o niesamowicie wysokiej wydajności i dostępności w skali globalnej z pełną kompatybilnością z MySQL i PostgreSQL. Zapewnia wbudowane zabezpieczenia, ciągłość kopii zapasowych, obliczenia bezserwerowe, do 15 replik odczytu, automatyczną replikację w wielu regionach i integrację z innymi usługami AWS. Aby rozpocząć korzystanie z Amazon Aurora, zapoznaj się z wprowadzeniem przygotowanym przez AWS.

źródła: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.