Migracja mikroserwisów w oparciu o Kubernetes na platformę Google

18 czerwca 2021

Migracja mikroserwisów w oparciu o Kubernetes na platformie Google

Co.brick we współpracy z Hostersami zmigrowało swoją platformę oparta na mikroserwisach Kubernetes na Platformę Google. Projekt zyskał infrastrukturę, która umożliwia proste skalowanie w zależności od potrzeb.

Wprowadzenie:

PL: co.brick wspiera startupy cloud-native i rozwijające się biznesy na całym świecie poprzez dostarczanie usług, dobrych praktyk i kompleksowych rozwiązań. Usługi co.brick opracowano dla startupów na każdym etapie rozwoju i są to w szczególności: wsparcia rozwoju produktu poprzez budowanie  dedykowanych zespołów w modelu partnerskim, audyt technologiczny produktu,  dostarczania i wdrażania dobrych praktyk szczególnie w obszarach CI/CD, bezpieczeństwa, GDPR.

Ponadto co.brick rozwija własny produkt co.brick Platform, który jest zbiorem produktów i dobrych praktych umożliwiających usprawnienie i obniżenie kosztów tworzenia i utrzymania produktów cloud-native.

 

Projekt:

Produkt z kategorii headless commerce oparty na architekturze mikroserwisowej i platformie Kubernetes.

 

Problem:

Dostawca usług chmurowych jednego ze strategicznych Partnerów firmy co.brick ogłosił, że jego platforma Cloud Foundry zostanie wkrótce zamknięta. Konieczne było znalezienie nowego rozwiązania. Dużym wyzwaniem był szybki termin realizacji, którego nie można było przesunąć. Została podjęta decyzja o migracji do platformy Kubernetes zrealizowanej w chmurze  Google Cloud Platform. Do wsparcia projektu zakwalifikowano firmę Hostersi.pl.

 

Zakres zadań:

Firma co.brick zgłosiła się do nas w sprawie wsparcia projektu refaktoringu aplikacji z Cloud Foundry do uruchomienia w platformie Kubernetes i migracji całego środowiska do chmury Google Cloud Platform. Zadania postawione przed naszym zespołem obejmowały przede wszystkim: projekt i konfigurację sieci VPC i usług w GCP, realizację środowisk staging i production w modelu Infrastructure as Code, wsparcie w deploymencie aplikacji, przygotowanie do wdrożenia zarządzania aplikacjami przy użyciu Helm charts. Dodatkowo jako Hostersi świadczyliśmy usługę doradczą w temacie projektowania obsługi ruchu sieciowego i certyfikatów TLS/SSL.

Usługi GCP objęte projektem:

Rozwiązania zastosowane w projekcie:

  • Terraform – konfiguracja infrastruktury
  • Bitbucket – repozytoria kodu
  • Traefik – wdrażanie i uruchamianie usługi obsługującej ruch wejściowy do aplikacji
  • Linkerd  - service mesh
  • Prometheus – monitoring i alerting
  • Loki – zbieranie i składowanie logów
  • Grafana – wizualizacja danych
  • Cert-manager - zarządzanie certyfikatami TLS/SSL

Architektura:

Migracja mikroserwisów w oparciu o Kubernetes na platformę Google

Korzyści:

Projekt zyskał infrastrukturę, która umożliwia proste skalowanie w zależności od potrzeb. Podejście IaC pozwala na testowanie, automatyzację i odtwarzanie większości procesów, a wykorzystanie konteneryzacji i platformy Kubernetes pozwala m.in. na zarządzanie zmianami w aplikacji i dostarczanie jej nowych wersji szybciej, co może być kluczowe dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zobacz również:

Migracja bazy danych MySQL do Amazon Aurora platformy Landingi.com

Nowa infrastruktura w AWS dla Omnipack z użyciem IaC

Migracja serwisu edukacyjnego EduNect do chmury AWS

Cyfrowa transformacja Modento z użyciem AWS w celu spełnienia wymagań HIPAA

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.