Wybór odpowiedniego narzędzia typu “discovery” na potrzeby migracji do chmury

6 maja 2022

Wybór odpowiedniego narzędzia typu “discovery” na potrzeby migracji do chmury

Migracje do chmury niezmiennie wymagają koordynacji wielu podmiotów, takich jak zespoły biznesowe i techniczne, partnerzy i dostawcy zewnętrzni. Jako podmiot, zrozumienie swojego portfolio ma kluczowe znaczenie dla określenia, które workloady mają zostać zmigrowane oraz jakie są ich wymagania i współzależności. Jednak ręczne zbieranie tych informacji może być trudnym zadaniem. Możesz podjąć decyzję, udostępniając narzędzie do wykrywania.

Biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych opcji, wybór odpowiedniego narzędzia do wykrywania dla danego przypadku użycia może być również trudny. W tym poście wyjaśniamy sprawdzoną trzyetapową technikę skutecznego filtrowania i ustalania priorytetów listy narzędzi do wykrywania w oparciu o podstawowe funkcje potrzebne Twojej firmie.

Wybór odpowiedniego narzędzia typu “discovery” na potrzeby migracji do chmury

Rysunek 1. Kroki do określenia narzędzi do wykrywania

Krok 1: Review

Przejrzyj rezultaty, jakie powinna przynieść migracja. Będą one określać Twoje wymagania w zakresie odkrywania i bazować na potrzebnych funkcjach. Porównaj podstawowe funkcje z istniejącymi narzędziami w Twojej organizacji, takimi jak bazy danych zarządzania konfiguracją (CMDB) lub narzędzia do zarządzania wydajnością aplikacji (APM). Pod koniec tego etapu przeglądu powinieneś ustalić, czy twoje narzędzia wewnętrzne są wystarczające dla twoich celów. Oto lista pytań wspierających analizę migracji.

W zależności od etapu procesu migracji może być konieczne zebranie danych wysokiego poziomu lub kompletnych zestawów danych. Być może badasz koszty migracji, aby ocenić próg migracji typu „lift-and-shift” dla programu, takiego jak AWS Migration Acceleration Program (MAP). W takim przypadku prawdopodobnie potrzebujesz tylko snapshotu środowiska lokalnego z listą serwerów, ich konfiguracjami i dołączonymi licencjami. Być może oceniasz całkowity koszt Total Cost of Ownership (TCO) między infrastrukturą lokalną a elastycznym modelem wdrażania w chmurze. W takim przypadku będziesz chciał oszacować koszt infrastruktury chmurowej o odpowiedniej wielkości. W tym celu będziesz chciał uruchomić narzędzie do wykrywania na czas trwania cyklu biznesowego.

Wreszcie, aby zdecydować, jak i kiedy aplikacje będą migrowane, potrzebny będzie kompletny i dokładny zestaw danych z migrowanymi funkcjami aplikacji i bazy danych. Musi on obejmować zależności sieciowe, wymagania niefunkcjonalne (NFR), plany odzyskiwania po awarii (DR) oraz warunki licencjonowania stron trzecich (T&C).

Zakończ ten krok, określając funkcje wymagane w narzędziu do wykrywania.

Krok 2: Refine

Ten krok to proces eliminacji. Jednym z zasobów, których można użyć do skompilowania listy narzędzi do wykrywania kandydatów, jest strona Discovery migration tool comparison. Filtruj i sortuj listę, korzystając z następujących kategorii kryteriów:

 1. Podstawowe funkcje
 2. Popularne funkcje
 3. Funkcje specjalne
 4. Aprowizacja narzędzia
 5. Operowanie/ Działanie

Pod koniec tego kroku powinieneś mieć uszeregowaną według priorytetów listę narzędzi do wykrywania, które optymalnie odpowiadają Twoim wymaganiom.

Podstawowe funkcje

Poniżej przedstawiono podstawowy zestaw funkcji, których należy oczekiwać od dowolnego narzędzia do wykrywania. Analiza danych przechwyconych przez te funkcje będzie wspierać Twoje uzasadnienie biznesowe na wysokim poziomie.

 • Automatyczny inwentarz. Raporty dotyczące profilu infrastruktury, np. rodziny procesorów, rdzeni procesorów, rozmiaru pamięci, rozmiaru i szybkości dysku oraz systemu operacyjnego.
 • Wykorzystanie zasobów. Pokazuje szczytowe i średnie wykorzystanie procesora, pamięci i dysku.
 • Wykrywanie sieciowej pamięci masowej. Wykrywa i profiluje udziały sieciowe z sieciowej pamięci masowej (NAS).
 • Oprogramowanie. Identyfikuje uruchomione procesy i zainstalowane oprogramowanie, wskazując silniki baz danych i ich wersje.
 • Skanowanie sieci. Skanuje podsieci w celu wykrycia nieznanych zasobów infrastruktury.

Popularne funkcje

Oto kilka typowych funkcji narzędzi do wykrywania. Dzięki tym danym będziesz mógł stworzyć bardziej szczegółową analizę TCO i plan migracji.

 • Kosztorys lift-and-shift. Mapuje zalecaną docelową infrastrukturę AWS na potrzeby ponownego hostowania infrastruktury źródłowej i oblicza koszt AWS.
 • Zalecenie dotyczące docelowej wielkości. Mapuje i oblicza koszt alternatywnych docelowych infrastruktur AWS na podstawie szczytowego i średniego wykorzystania.
 • Analiza TCO. Zapewnia porównanie kosztów między bieżącymi kosztami on-premises a przewidywanymi kosztami AWS.
 • Mapowanie zależności. Zbiera informacje o połączeniach sieciowych i tworzy mapy zależności przychodzących i wychodzących serwerów, oraz uruchomionych aplikacji. Wnioskuje aplikacje z grup zasobów infrastruktury na podstawie wzorców komunikacji.
 • Priorytetyzacja aplikacji. Przypisuje wagę lub istotność do atrybutów aplikacji i infrastruktury w celu utworzenia kryteriów ustalania priorytetów migracji.
 • Planowanie falowe. Rekomenduje grupy aplikacji oraz możliwość tworzenia planów fali migracji.

Funkcje specjalne

Funkcje specjalne są mapowane na mniej typowe wymagania lub na określony zestaw workloadów, które chcesz zmigrować. Na przykład możesz wymagać, aby narzędzia zbierały informacje o zależnościach bazy danych, jeśli bazy danych stanowią znaczną część workloadów. Jeśli musisz przestrzegać ścisłej zgodności z przepisami (HIPAA, RODO), będziesz potrzebować narzędzi zgodnych z tymi przepisami. Inne przykłady to:

 • Analiza licencji. Zawiera zalecenia dotyczące optymalizacji systemów Microsoft SQL Server i Oracle w scenariuszach rehostingu i replatformowania.
 • Platformy enterprise. Obejmuje możliwość zbierania szczegółów z zastrzeżonych systemów operacyjnych, takich jak AIX i Solaris, lub infrastruktury, takiej jak AS/400 i mainframe.

Oceniając każdą funkcję, zastanów się, do jakiej części środowiska ma ona zastosowanie i jak ważna jest dla ogólnego celu. Dobrą praktyką jest zmniejszanie priorytetów zamiast całkowitego eliminowania narzędzi, które nie zapewniają określonej funkcji.

Aprowizacja narzędzia

Po zapoznaniu się z minimalnymi, typowymi i specjalnymi wymaganiami dotyczącymi funkcji, doprecyzuj listę narzędzi, oceniając wyzwania związane z procesem aprowizacji każdego narzędzia. Rozważmy na przykład takie aspekty, jak miejsce przechowywania danych i model kosztów. Przeczytaj artykuł Ocena zapotrzebowania na narzędzia do wykrywania, aby zapoznać się ze szczegółową listą kryteriów aprowizacji.

Działanie

Na koniec doprecyzuj listę narzędzi, oceniając wymagania dotyczące obsługi narzędzia. Obejmuje to kwestie takie jak koszt eksploatacji i model wsparcia.

Krok 3: Wybór

Na tym etapie powinieneś mieć krótką listę preferowanych narzędzi do wykrywania, a do ostatecznej oceny pozostało tylko jedno lub dwa narzędzia.

Wszystkie te narzędzia z krótkiej listy powinny spełniać Twoje wymagania. Możesz jeszcze bardziej zawęzić swój wybór, wybierając narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim priorytetom. Na przykład, jeśli na Twojej krótkiej liście pozostały tylko dwa narzędzia, a najważniejsza jest łatwość instalacji i obsługi, wybierz narzędzie o najwyższym poziomie automatyzacji wdrażania. Jeśli głównym ograniczeniem jest koszt, wybierz najtańsze narzędzie do nabycia i eksploatacji.

Podsumowanie

Narzędzia od AWS i AWS Partners mogą przyspieszyć migrację do chmury AWS. Aby wybrać odpowiednie narzędzie do wykrywania dla konkretnego przypadku użycia, zalecamy następujące sprawdzone trzyetapowe podejście:

 1. Przegląd — Zacznij od przeglądu istniejących wewnętrznych funkcji, narzędzi i źródeł danych. Pod koniec tego kroku należy ustalić, czy narzędzia wewnętrzne są wystarczające do realizacji celów migracji do chmury.
 2. Doprecyzowanie— zawęź listę kandydatów narzędzi do wykrywani, filtrując je i nadając im priorytety na podstawie wymagań z poprzedniego kroku.
 3. Wybór — przefiltruj ostateczną listę odpowiednich narzędzi do wykrywania, wybierając narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim priorytetom.

 

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.