Monitorowanie odzyskiwania po awarii AWS Elastic Disaster Recovery

3 czerwca 2022

1.	Otwórz Amazon EventBridge. 2.	Wybierz Create rule. o	W polach Name and description i Name wprowadź nazwę tej reguły. (W tym poście używamy „drs-replication-monitoring”.). o	W sekcji Define pattern, wybierz Event pattern. 	Wybierz opcję Pre-defined pattern by service. 	Z menu rozwijanego Service provider, wybierz AWS. 	Z rozwijanej listy Service name, wybierz Elastic Disaster Recovery Service. 	W obszarze Event type wybierz opcję DRS Source Server Data Replication Stalled Change. o	W sekcji Select targets oraz Target wybierz SNS topic. 	Jako Topic wybierz utworzony wcześniej temat SNS, drs-replication-monitoring. o	Wybierz Create. Czynności końcowe Aby uniknąć przyszłych opłat, usuń wdrożone zasoby pomocnicze i alerty. Poniższe linki zawierają odpowiednie procesy. •	SNS – Usuń stworzone tematy •	EventBridge – Usuń reguły •	CloudWatch – Usuń dahsboard Podsumowanie W tym poście umówiliśmy wszystko, co należy stworzyć, aby monitorować kondycję replikacji dla wdrożenia elastycznego odzyskiwania po awarii (DRS), w tym opcjonalne metryki do monitorowania serwerów replikacji. Monitorowanie i powiadamianie o wszelkich przerwach w replikacji powinno mieć wysoki priorytet, jeśli chodzi o utrzymanie prawidłowego działania rozwiązania odzyskiwania po awarii. Zdarzenia AWS Elastic Disaster Recovery zapewniają skuteczną metodę uwzględniania określonych szczegółów oprzyrządowania zasobów w ramach ochrony AWS Elastic Disaster Recovery. Pomaga to w wyciąganiu wniosków, uruchamianiu operacji i prowadzeniu proaktywnych alertów i działań za pomocą CloudWatch i innych usług AWS. Dzięki temu administratorzy mogą być pewni, że są stale na bieżąco z kondycją usługi AWS Elastic Disaster Recovery.

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z odzyskiwaniem po awarii (DR) jest kluczowym elementem każdej strategii DR. Możliwość otrzymywania alertów i aktualizacji statusu jest niezbędna, jeśli chodzi o ograniczenie przestojów i utrzymanie operacji. Często monitorowanie rozwiązania DR jest czynnością po wdrożeniu. Administratorzy muszą być zalogowani do narzędzia, aby zobaczyć, czy nie jest w stanie opóźnienia lub zaległości. Jeśli rozwiązanie nie jest odpowiednio monitorowane i testowane, może nie działać, gdy jest potrzebne.

AWS Elastic Disaster Recovery to rozwiązanie DR do replikacji na poziomie blokowym dla obciążeń fizycznych i wirtualnych, które pomaga w przyspieszeniu i automatyzacji przełączania awaryjnego DR. Amazon CloudWatch to usługa monitorowania, która pomaga monitorować zasoby AWS w miarę ich używania na koncie. W tym wpisie, pokazujemy jak wykorzystać istniejące zdarzenia Elastic Disaster Recovery i integrację z Amazon CloudWatch do zbudowania konfigurowalnego i szczegółowego pulpitu nawigacyjnego dla Elastic Disaster Recovery. Dowiesz się, jak uzyskać głębszy wgląd w stan swojego DR i otrzymywać krytyczne aktualizacje za pomocą Amazon EventBridge oraz Amazon Simple Notification Service.

Wymagania wstępne

Dla tego opisu krok po kroku, powinieneś mieć następujące rzeczy:

Omówienie rozwiązania

Ten post używa AWS Elastic Disaster Recovery do replikacji obciążeń ze środowiska źródłowego do regionu AWS. Wykorzystuje Amazon CloudWatch do monitorowania stanu replikacji. Amazon EventBridge powiadamia użytkowników o wszelkich serwerach z problemami z replikacją za pośrednictwem tematu Amazon SNS, które subskrybują, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowej.

Monitorowanie odzyskiwania po awarii AWS Elastic Disaster Recovery_1

Opis krok po kroku

Ta sekcja przeprowadzi Cię przez instrukcje jak rozpocząć konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego oraz powiadomienia, które będą ostrzegać o problemach z replikacją.

Utwórz swój dashboard

Możesz wizualizować i udostępniać swoje metryki za pomocą dashboardów CloudWatch. Dostępnych jest wiele metryk, a CloudWatch pomaga zbudować pojedynczy widok operacji. Uwzględnij metryki dotyczące wykorzystania przepustowości, wydajności, bezpieczeństwa lub inne metryki, które pokazują kondycję funkcji DR. To jest szybkie odniesienie dla personelu operacyjnego. W tym poście dodajemy również monitorowanie, aby pokazać opóźnienie maszyn źródłowych w ramach Elastic Disaster Recovery. Dzieje się tak, gdy usługa DR nie osiąga już wartości RPO (Recovery point objective) mierzonych w sekundach i musi zostać naprawiona. Monitorujemy również wykorzystanie CPU i przychodzące bajty serwerów replikacji, aby zapewnić ich odpowiedni rozmiar.

Monitorowanie odzyskiwania po awarii AWS Elastic Disaster Recovery_2

 1. Przejdź do Amazon CloudWatch dashboard.
 2. W sekcji Dashboards, wybierz Create dashboard i podaj nazwę nowego dashboardu (na przykład „DRS-health”).
 3. Kliknij Add widget.
 4. W oknie Add widget, wybierz graph type (rekomendujemy wykres liniowy Line, aby zilustrować trend ciągły).
 5. Kliknij Metrics.
 6. Wybierz DRS, a następnie By source server, aby zobaczyć wszystkie serwery źródłowe, na których zainstalowano DRS.
  • Kliknij na strzałkę, aby rozwinąć listę obok LagDuration i Backlog, a następnie kliknij Add to search.
   • LagDuration pokazuje, że maszyna źródłowa powinna wysyłać więcej bloków niż obecnie otrzymujemy. Z tego powodu wpływa to na nasze RPO.
   • Backlog informuje nas, że replikacja jest działa poprawnie. Istnieją jednak dane zapisane na dysku, które nadal musimy zreplikować do AWS. Dotyczy to również RPO.
  • Zaznacz wszystkie maszyny i wybierz Create widget.
 7. Aby monitorować również te metryki serwera replikacji, wybierz Add widget.
  • Wybierz Line, a następnie wybierz Metrics.
  • Wybierz EC2.
  • Następnie wybierz EC2>Per-Instance Metrics.
  • Filtruj według Instance name serwera AWS Elastic Disaster Recovery Replication Server, aby zobaczyć dostępne metryki, takie jak:
   • NetworkIn
    • Zapewnia to metrykę bajtów do serwera replikacji. Jeśli jest ona zbyt duża dla Twojego typu instancji, możesz uaktualnić rozmiar instancji replikacji.
   • CPUUtilization
    • Zapewni to ogólne wykorzystanie procesora przez serwery replikacji. Chcesz się upewnić, że nie jest to zbyt wysoki zakres. Jeśli to wykorzystanie jest zbyt wysokie, możesz uaktualnić rozmiary instancji.
   • EBSIOBalance%
    • Jest to ilość dostępnych operacji I/O dla serwerów replikacji. Jeśli ta wartość stanie się to zbyt niska, możesz chcieć zaktualizować typ dysku.
  • Kliknij Create widget.
   • Wykonaj kroki od 7a do 7e dla NetworkIn i CPUUtilization.

Stwórz swój temat Amazon SNS

Używamy Amazon SNS do ostrzegania określonej skrzynki odbiorczej lub listy dystrybucyjnej dowolnych maszyn źródłowych AWS Elastic Disaster Recovery z zablokowaną replikacją, którą należy naprawić. W ten sposób Twoje zespoły będą mogły szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy, dzięki czemu RPO pozostaje zgodne z oczekiwaniami. Zawieszona replikacja jest głównym wskaźnikiem problemów z replikacją i może wskazywać na wiele problemów.

Monitorowanie odzyskiwania po awarii AWS Elastic Disaster Recovery_3

 1. Przejdź do Amazon Simple Notification Service.
 2. Kliknij Create Topic.
  • W sekcji Details oraz Type wybierz FIFO (first-in, first-out).
  • W Name wpisz nazwę swojego tematu. (My wybraliśmy “drs-replication-monitoring.”).
  • (Opcjonalnie) – Wprowadź nazwę wyświetlaną dla wiadomości SMS wysyłanych na urządzenia mobilne.
   • Uwaga: od 1 czerwca 2021 r. operatorzy telekomunikacyjni w USA nie obsługują już długich kodów typu „person-to-person” w komunikacji między aplikacjami. Więcej informacji znajdziesz w Amazon SNS Developer Guide.
  • (Opcjonalnie) – W przypadku Tags wprowadź parę klucz-wartość, aby ułatwić późniejszą identyfikację.
 3. Kliknij Create topic.
 4. Po utworzeniu tematu wybierz z listy drs-in-lag.
  • Wybierz Create subscription.
  • Sprawdź, czy Topic ARN w sekcji Details jest taki sam jak drs-in-lag.
  • Z rozwijanej listy Protocol, wybierz email.
  • W obszarze Endpoint dodaj e-mail lub listę dystrybucyjną, aby otrzymywać te alerty.
 5. Wybierz Create subscription.

Utwórz regułę za pomocą konsoli

Używamy Amazon EventBridge do monitorowania określonych zdarzeń Elastic Disaster Recovery związanych ze stanem replikacji. Jeśli EventBridge otrzyma zdarzenie o złym stanie replikacji dla Elastic Disaster Recovery, powiadomi o tym temat Amazon SNS. To z kolei powiadamia subskrybentów tego tematu.

Monitorowanie odzyskiwania po awarii AWS Elastic Disaster Recovery_4

 1. Otwórz Amazon EventBridge.
 2. Wybierz Create rule.
  • W polach Name and description i Name wprowadź nazwę tej reguły. (W tym poście używamy „drs-replication-monitoring”.).
  • W sekcji Define pattern, wybierz Event pattern.
   • Wybierz opcję Pre-defined pattern by service.
    • Z menu rozwijanego Service provider, wybierz AWS.
    • Z rozwijanej listy Service name, wybierz Elastic Disaster Recovery Service.
    • W obszarze Event type wybierz opcję DRS Source Server Data Replication Stalled Change.
  • W sekcji Select targets oraz Target wybierz SNS topic.
   • Jako Topic wybierz utworzony wcześniej temat SNS, drs-replication-monitoring.
  • Wybierz Create.

Czynności końcowe

Aby uniknąć przyszłych opłat, usuń wdrożone zasoby pomocnicze i alerty. Poniższe linki zawierają odpowiednie procesy.

Podsumowanie

W tym poście umówiliśmy wszystko, co należy stworzyć, aby monitorować kondycję replikacji dla wdrożenia elastycznego odzyskiwania po awarii (DRS), w tym opcjonalne metryki do monitorowania serwerów replikacji.

Monitorowanie i powiadamianie o wszelkich przerwach w replikacji powinno mieć wysoki priorytet, jeśli chodzi o utrzymanie prawidłowego działania rozwiązania odzyskiwania po awarii. Zdarzenia AWS Elastic Disaster Recovery zapewniają skuteczną metodę uwzględniania określonych szczegółów oprzyrządowania zasobów w ramach ochrony AWS Elastic Disaster Recovery. Pomaga to w wyciąganiu wniosków, uruchamianiu operacji i prowadzeniu proaktywnych alertów i działań za pomocą CloudWatch i innych usług AWS. Dzięki temu administratorzy mogą być pewni, że są stale na bieżąco z kondycją usługi AWS Elastic Disaster Recovery.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.