Migrując do chmury, chronisz środowisko naturalne!

14 maja 2021

Migrujac_do_chmury_chronisz_srodowisko_naturalne

O zaletach migracji lokalnych baz danych do chmury, napisano już bardzo wiele. Wszyscy doskonale wiemy, że chmura pozwala optymalizować koszty, zwiększa wydajność i przyspiesza rozwój technologiczny firm. Stosunkowo mało mówi się jednak o jednym, bardzo ważnym aspekcie związanym z migracją – ekologii. Okazuje się bowiem, że przeniesienie zasobów do chmury, może ograniczyć emisję śladu węglowego przedsiębiorstw nawet o 93%!

 

Trochę teorii 

Ślad węglowy to nic innego jak suma emisji gazów cieplarnianych, związana pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Firmy. Do źródeł tej emisji zalicza się m.in.: produkcję i zużycie energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych, ogrzewanie, chłodzenie, działalność transportową czy gospodarkę odpadami. Wysokość zużycia wszystkich gazów cieplarnianych zostaje ujednolicona i przeliczona na tony szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla (CO2). Brzmi groźnie, na szczęście, od kilku lat, wśród przedsiębiorców widoczna jest rosnąca świadomość w korzystaniu z zasobów i dążenie do zrównoważonego rozwoju. 

 

Chmura jest zielona

Jak wynika z badań firmy 451 Research, migracja zasobów do chmury AWS może zmniejszyć ślad węglowy przedsiębiorstwa aż o 88%. Microsoft Azure w podobnych  badaniach wykazuje, że dekarbonizacja migrujących przedsiębiorstw może sięgnąć aż 93%. Na tak spektakularne wyniki wpływa przede wszystkim efektywność chmury, która, według dostępnych badań, jest o 3,6 raza wyższa od lokalnych rozwiązań serwerowych. Wynika to z niskiej efektywności lokalnych rozwiązań. Szacuje się bowiem, że możliwości przeciętnego, lokalnego serwera, wykorzystywane są średnio w…18%.

Projektanci światowych centrów danych największych dostawców rozwiązań chmurowych, od lat, bardzo mocno skupiają się na ich optymalizacji nie tylko pod kątem wydajności, ale też energooszczędności. Wykorzystując efekt skali i stosując najlepsze, wypracowane rozwiązania na całym świecie, realnie wpływają na poprawę jakości środowiska. Istotnym czynnikiem wspierającym redukcję śladu węglowego przez chmurowych vendorów, są dedykowane części i podzespoły stosowane w centrach obliczeniowych. Przykładowo - procesory. Projektowane i produkowane na zamówienie, według ściśle określonej specyfikacji, pracują szybciej, wydajniej i jednocześnie zużywają mniej energii elektrycznej niż te ogólnodostępne. Mnożąc jednostkową wartość zaoszczędzonej energii przez miliony procesorów wykorzystywanych na potrzeby chmury, osiągamy potężną, realną, redukcje zanieczyszczeń na całym świecie. Takie przykłady można mnożyć. Dotyczą one nie tylko redukcji zużycia energii, ale też zrównoważonej gospodarki odpadami, wodą i transportem, na którą światowi giganci chmurowi kładą bardzo duży nacisk.

 

Wybieraj eko-lokalizacje

Najwięksi gracze branży chmurowej poszli jednak dwa kroki dalej. Platforma Google Cloud już w 2007 roku zadeklarowała swoją neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, a do 2030 roku zobligowała się, do korzystania w swoich centrach danych na całym świecie wyłącznie z energii wolnej od emisji CO2. Podobne zobowiązania podjęły chmury Microsoft Azure i Amazon Web Services. Centra danych Microsoft Azure do 2025 roku mają być zasilane w 100% z energii odnawialnej. Platforma zobligowała się również, że 5 lat później będzie zwracać do środowiska więcej wody niż zużyje na własne potrzeby, a rozbudowując swoją infrastrukturę, nie wytnie ani jednego drzewa.

AWS z kolei, zadeklarował pełną neutralność węglową do 2030 roku przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności swojej infrastruktury do poziomu, który pozwoli migrującym do chmury korporacyjnym, lokalnym, centrom danych zmniejszyć emisję CO2 o 400-1000 ton.

Już teraz użytkownicy, decydując się przechowywać swoje dane w konkretnej, wybranej przez siebie lokalizacji, dostają szereg informacji o tym, na jakim poziomie zaawansowania redukcji śladu węglowego jest dane centrum. Mogą też sprawdzić, które z nich i w jakim stopniu, korzysta z czystej, odnawialnej energii wiatrowej czy słonecznej.* Dzięki temu lokacja naszych danych nie tylko wpływa na optymalizację ich wykorzystania, ale też wspiera środowisko.

 

Zrównoważony rozwój w pakiecie

Motywacje użytkowników do migracji do chmury są różne. Począwszy od chęci podniesienia poziomu bezpieczeństwa, przez większą elastyczność stosowanych rozwiązań, aż po optymalizację kosztów. W praktyce, migracja do chmury to również doskonały sposób na budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej i dbającej o środowisko naturalne. Przy mądrym zarządzaniu wizerunkiem, otrzymujemy w pakiecie do migracji status firmy „eco friendly”, którego umiejętna komunikacja, może przynieść nieocenione profity.

 

*zakres dostępnych danych zależny jest od Vendora (AWS, GCP, Azure)
Case Studies
Referencje

Firma Hostersi pozwoliła nam osadzić ogólne zagadnienia programu Well Architected Framework w kontekście naszej firmy. Oszczędziło nam to wiele czasu i pozwoliło znaleźć lepiej dopasowane rozwiązania do specyfiki naszego biznesu. WAF był świetnym katalizatorem do wprowadzenie szeregu zmian w obszarze niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa edrone. 

Piotr Stachowicz
CTO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.