Migracja do Azure – jak ją przeprowadzić dobrze, wykorzystując wsparcie Microsoft i Hostersów

23 grudnia 2021

Migracja do Azure

Platforma Microsoft Azure udostępnia kilka technologii, które mogą ułatwić, a w wielu przypadkach w pełni zautomatyzować migrację do chmury platformy Azure. Hostersi pomagają przeprowadzić bezproblemową migrację i modernizację do chmury, która jest bezpieczna, opłacalna i elastyczna.

Technologia chmury Azure

Aktualna sytuacja pandemiczna przyśpieszyła oraz zmusiła wszelkie instytucje do reorganizacji firm, zmiany modelów biznesowych i transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcy stale wyszukują nowych rozwiązań technologicznych, aby w jak najmniej dotkliwy sposób dostosować się do nowych standardów, które nałożyła nam pandemia. Rynek rozrasta się bardzo szybko – potwierdzają to kilkudziesięcioprocentowe wzrosty użytkowników chmury rok do roku. Technologie chmurowe posiadają ogromny potencjał, zarówno dla klientów, którzy chcą zbudować nowoczesną infrastrukturę i wesprzeć biznes, jak i dla partnerów, którzy  pomagają w tych procesach.  Warto wspomnieć, że proces transformacji  struktury do chmury nigdy nie jest jedno-etapowy – hybrydowe rozwiązania, czyli podział części na te w chmurze i te w on-premise, również stają się coraz bardziej popularne.  Od strony technicznej, chmura oferuje klientom szybkość uruchamiania środowisk, elastyczność w ich skalowaniu, przejście do paradygmatu skalowalności wszerz zamiast do góry oraz szybkie dostarczanie wartości biznesowych. Od strony biznesowej są to, m.in., inny model rozliczeniowy, możliwość zaoszczędzenia przy pomocy dobrze wykorzystanych usług.

Migracja a modernizacja

Migracja oznacza ruszanie aplikacji, czy infrastruktury, tak aby zaistniały po stronie chmury. Niekoniecznie oznacza skupianie się na innowacyjnych usługach, takich jak Azure Service, które działają w oparciu o założenie o tym, że dostawca chmury ma przejąć odpowiedzialność za infrastrukturę. Z kolei modernizacja oznacza pójście w stronę zmian istniejących aplikacji, tak aby, przejść w kierunku środowisk natywnych dla chmury (czyli takich umożliwiających wykorzystanie wszelkich możliwości chmury, od skalowania po elastyczność). Obszary najczęściej przenoszone do chmury stanowią między innymi: Microsoftowe platformy, Linuxowe  oraz open-sourcowe serwery,  internetowe aplikacje czy SAP (rozwiązania dużych partnerów trzecich).
Najprostszą z tych rozwiązań jest rehosting –  przeniesienie istniejących serwerów wirtualnych do chmury, aby następnie zbudować wokół nich jakieś usługi lub zmienić te już istniejące pod technologię chmurową. Największe korzyści z korzystania z chmury widać u klientów, którzy przebranżawiają swoje rozwiązania na te natywne dla nowej infrastruktury.

Microsoft Cloud

Microsoft Cloud składa się z Microsoft 365, Linkedin, Microsoft Dynamics 365, GitHub, Platforma Power oraz Azure, które działają jako jeden ekosystem. Działają one w stosunku do siebie kompatybilnie. Z punktu widzenia biznesowego jest to bardzo korzystne – zarządzanie scentralizowanymi obiektami to elastyczne i bezpieczne rozwiązanie. Azure może pochwalić się największą popularnością wśród technologii chmury – jest to cloud z największą ilością dostawców i regionów centrów danych (jest ich ponad 60, do tego w planach jest postawienie jednego z takich regionów w Polsce). Microsoft posiada 160 lokalizacji brzegowych – są to połączenia do lokalnych dostawców informatycznych, aby oferować infrastrukturą bliżej użytkowników oraz ponad dwieście Express Routerów, które zapewniają podłączanie bezpośrednio do chmury Azure, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Połączenia ExpressRoute omijają publiczny Internet i oferują większą niezawodność, większe szybkości i krótsze opóźnienia niż typowe połączenia przez Internet.  Chmura Microsoftu spełnia normy bezpieczeństwa regulacji, które często są bardzo lokalne (zarówno te w Polsce, jak i w Unii Europejskiej). Te zgodności (lokalne i globalne) mieszczą się w liczbie ponad stu ofert, a Microsoft corocznie inwestuje ponad miliard dolarów na rozwiązania związane z bezpieczeństwem.

Pomoc od Microsoftu

Microsoft oferuje kompleksowe programy takie jak Azure Migration and Modernization Program(AMMP), które wspierają całą drogę przejścia do chmury. Jest to pomoc w zakresie budowania strategii, business-case’a, finansowania, kredytów, technicznego wsparcia architektów i inżynierów oraz partnerów.

Następnym programem wartym wspomnienia jest Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF), który oferuje przewodniki jak krok po kroku podejść od strony planowania (np. jak zbudować business-case, jaki projekt wybrać jako pierwszy). Jest to kompleksowa strategia przejścia przez całą podróż do chmury oraz ścisła współpraca pomiędzy pracownikami Microsoftu a klientami czy partnerami.

Kolejny ważny program to  WAF – Well-Architected Framework, który skupia się na bezpieczeństwie, optymalizacji kosztów, czy doskonałości operacyjnej procesów oraz Database Migration Guides pomagający w migracji baz danych.

Usługami Microsoftu, które pomagają w przeprowadzeniu migracji, w jednym scentralizowanym narzędziu z pełnym śledzeniu procesu będą: Azure Migrate, Azure Database Migration Service.

Azure Migrate zestaw narzędzi do oceny i migrowania lokalnych serwerów, infrastruktury, aplikacji i danych na platformę Azure. Wspiera przeprowadzanie migracji do miejsc docelowych, w tym do usług Azure Virtual Machines, Azure VMware Solution, Azure App Service i Azure SQL Database. Migracje są holistyczne w przypadku programu VMware, funkcji Hyper-V i serwera fizycznego oraz z chmury do chmury.

Usługa Azure Database Migration Service to w pełni zarządzana usługa zaprojektowana w celu umożliwienia bezproblemowej migracji z wielu źródeł baz danych na platformy danych platformy Azure takie jak SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB i Oracle przy minimalnym czasie przestoju (migracje online).

 

Należy również wspomnieć usługę Azure Arc która zapewnia wsparcie dla spięcia środowisk hybrydowych. Obecnie usługa Azure Arc umożliwia zarządzanie następującymi typami zasobów hostowanych poza platformą Azure:

  • Serwery — zarówno maszyny fizyczne, jak i wirtualne z systemem Windows lub Linux.
  • Klastry Kubernetes — obsługa wielu dystrybucji Kubernetes.
  • SQL Server — rejestrowanie wystąpień z dowolnej lokalizacji za pomocą usługi SQL Server na Azure Arc z obsługą usługi.

Dla dalej rozmyślających nad pomysłem migracji Microsoft przygotował rozwiązanie SMART(Strategic Migration Assessment and Readiness Tool), to narzędzie przeprowadzi przez serię pytań, które pomogą ocenić gotowość biznesu w odniesieniu do:

  • Obecna strategia biznesowa
  • System wsparcia dla partnerów
  • Cele biznesowe
  • Plan migracji
  • Wiedz i umiejętności techniczne i migracyjne pracowników
  • Jak wygląda aktualnie zarządzanie
  • Jak zarządzać zasobami i usługami w chmurze

Oprócz technicznego wsparcia Microsoft oferuje jeden z lepszych programów partnerskich, darmowe szkolenia oraz programy Enterprise Skills Initiative (ESI) w ramach którego korporacyjni klienci mogą otrzymać wsparcie w podnoszeniu kompetencji swoich pracowników.


Migracja ze środowiska lokalnego do chmury wymaga starannych przygotowań pod kątem technicznym i biznesowym, sama decyzja o migracji to dopiero początek drogi. W przypadku migracji bierzemy pod uwagę cele krótko- i długoterminowe, zastanawiamy się, jakimi zasobami i wiedzą  firma dysponuje. Jako Gold Partner posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu migracji na platformę Microsoft przy wsparciu wymienionych w tym artykule narzędzi w oparciu o najlepsze praktyki.

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Barbara Halska – na co dzień pracuje w Hostersi Sp. z o.o, gdzie odpowiada za działania presales i ewangelizację rynku w obszarze cloud computing. Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Współautorka podręcznika do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk oraz e-podręcznika „Wstęp do programowania” w projekcie Apki.org. Popularyzatorka większego udziału kobiet w IT i wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.