Jak przeprowadzać duże migracje do chmury AWS?

8 listopada 2021

Migracje do AWS

Technologie chmurowe w obecnej formie funkcjonują już ponad piętnaście lat. W tym czasie rozwiązania chmurowe na stałe weszły do narzędzi wykorzystywanych przez developerów i biznesy na całym świecie. Spowodowane jest to szerokim wachlarzem korzyści, które owe platformy oferują.

Indywidualne korzyści z migracji do chmury będą różne, zależnie od typu aplikacji której przeniesienie rozpatrujemy, liczby jej użytkowników czy też problemów, które chcemy rozwiązać. Na podstawie doświadczeń z klientami wyróżniliśmy pięć aspektów, które wydają się być najczęstszymi motywatorami do działania:

 1. Redukcja kosztu utrzymania infrastruktury. Jedną z najczęściej wskazywanych korzyści jest zrezygnowanie z konieczności utrzymywania własnego data center na rzecz miesięcznych rozliczeń za faktycznie wykorzystywane zasoby. Dzięki temu, że zarządzaniem infrastrukturą zajmuje się dostawca usług chmurowych, nasi pracownicy mogą skupić się bardziej wartościowej pracy, jak np. tworzenie wartościowych biznesowo funkcjonalności
 2. Lepsza dostępność i niezawodność. Korzystając z infrastruktury w chmurze za pomocą kilku kliknięć jesteśmy w stanie uruchomić nowe serwery lub zwiększyć wydajność posiadanych zasobów. Rozwiązania chmurowe pozwalają także na szybkie odzyskanie sprawności po wystąpieniu krytycznej awarii sprzętu dzięki licznym narzędziom i usługom wspierającym disaster revcovery
 3. Zwiększone bezpieczeństwo rozwiązań w chmurze bierze się z dwóch czynników – z jednej strony mamy dostawców chmurowych, którzy dbają o fizyczne bezpieczeństwo serwerowni i niezawodność udostępnianej infrastruktury a z drugiej jako użytkownicy mamy narzędzia, które pozwalają nam w łatwy sposób zadbać o to, aby nasze rozwiązanie zawsze było odpowiednio zabezpieczone. Oczywiście należy pamiętać tutaj o zasadzie podzielonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo – operatorzy chmury odpowiadają za bezpieczeństwo samej chmury natomiast naszą odpowiedzialnością jako użytkowników chmury jest zapewnienie bezpieczeństwa danych, które w tej chmurze trzymamy.
 4. Innowacyjność. Szeroka Oferta specjalistycznych usług klasy enterprise dostępnych na żądanie powoduje, że chmura doskonale nadaje się do prototypowania i testowania nowych rozwiązań wykorzystujących najnowsze zdobycze technologii jak rozpoznawanie obrazu i mowy, big data i wiele innych.
 5. Data center bliżej klientów. Szczególnie ważną zaletą dla klientów, którzy prowadzą działalność w większej ilości krajów jest możliwości ulokowania całości bądź części rozwiązania w data center w lokalizacji geograficznej bliskiej naszym klientom. W ten sposób zapewniamy najszybszy możliwy dostęp do naszego rozwiązania bez niepotrzebnych opóźnień a dodatkowo możemy spełnić wymogi regulacyjne dotyczące np. rezydencji danych.

 

Na proces migracji składa się zazwyczaj pięć etapów:

Wizja i strategia: W tej fazie użytkownicy muszą nakreślić jasne cele biznesowe i odpowiednio przeanalizować, jakie korzyści migracja ma przynieść. Pozwoli to na określenie kryteriów sukcesu dla projektu oraz ułatwi analizę i podejmowanie decyzji na późniejszych etapach.

Analiza i planowanie: Rozpoczyna się to od przeanalizowania i zrozumienia, jak działa infrastruktura IT i powiązane z nią aplikacje. Na tej podstawie budujemy plan migracji uwzględniający spełnienie celów biznesowych i technicznych.

Projektowanie. Mając wybranych kandydatów do migrowania zaczynamy projektować infrastrukturę, która będzie w stanie spełnić wymagania naszych aplikacji. Należy tutaj wziąć pod uwagę takie czynniki jak wydajność sprzętu, ilość unikalnych użytkowników mających dostęp do aplikacji w danym czasie  oraz specyficzne wymagania w zakresie wykorzystywanych technologii, frameworków i innych elementów samych aplikacji.

Migracja i walidacja to kluczowe etapy procesu, w ramach których przeprowadzamy właściwe działania mające na celu przeniesienie działającej aplikacji z infrastruktury on premise do chmury. AWS wyróżnia 6 strategii migracyjnych, które mogą mieć zastosowanie na tym etapie, jest to tzw. 6R

 • Re-Host – najprostsze przeniesienie aplikacji 1:1 na infrastrukturę chmurową bez zmian w architekturze czy kodzie aplikacji
 • Re-platform – przeniesienie aplikacji z minimalnym dostosowaniem wybranych elementów do charakterystyki chmury bez zmiany architektury aplikacji
 • Re-factor/Re-architect – migracja połączona ze zmianą architektury aplikacji w celu dostosowania do operacji w chmurze
 • Re-Purchase – zamiana licencjonowanego oprogramowania na model SaaS, np. Zastąpienie używanego oprogramowania CRM na rozwiązanie jak Salesforce
 • Retire – zrezygnowanie z aplikacji, które nie są już potrzebne lub mogą być zastąpione nowszymi i lepszymi rozwiązaniami
 • Retain – utrzymanie działania aplikacji, które są krytyczne dla biznesu a nie mogą w łatwy sposób zostać przeniesione do chmury

Działanie i optymalizacja. Nasza praca nie kończy się jednak na migracji i po przeniesieniu aplikacji konieczne jest monitorowanie jej pracy, zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników i wykorzystania ich w celu lepszego dopasowania rozwiązania i infrastruktury. Ponadto zebrane na tym etapie informacje mogą także posłużyć w dalszym optymalizowaniu i modernizowaniu aplikacji, tak aby jeszcze efektywniej wykorzystać chmurę.

 

Migracja może wydawać się skomplikowanym procesem, ale szczęśliwie dostępnych jest wiele narzędzi i rozwiązań, które są w stanie znacząco ułatwić jego rozpoczęcie. Dwa szczególnie interesujące rozwiązania to oferowane przez Amazon Web Services:

 • AWS Migration Readiness Assessment (MRA)

Migration Readiness Assesment to narzędzie w ramach którego partnerzy pracują razem z klientem, aby zrozumieć, jaki jest poziom zaawansowania na drodze do chmury. MRA pomaga w  przeprowadzeniu migracji w bezpieczny i efektywny sposób, dlatego jest to zazwyczaj jeden z pierwszych wykonywanych procesów, zarówno w przypadku dużych migracji, jak i tych mniejszych.

MRA polega na przeanalizowaniu zestawu ustandaryzowanych pytań dotyczących składników migracji oraz organizacji. Wszystkie zebrane w ten sposób informacje analizowane są w raporcie końcowym (Assesment), w którym AWS informuje klienta o stopniu ich zaawansowania w chmurze oraz rekomenduje, jakie kroki należy podjąc, aby zapewnić sukces migracji w zależności od kategorii.

 • AWS Migration Portfolio Assessment (MPA)

Migration Portfolio Assessment to narzędzie do szczegółowej analizy danych zebranych ze środowiska aplikacji. MPA odpowiada głównie na jedno pytanie: co by się wydarzyło, gdyby wzięto środowisko źródłowe i przeniosło je strategią migracyjną do AWS?  Przy dostarczeniu prawidłowej ilości danych, MPA dokonuje kalkulacji oraz proponuje dla każdego serwera z środowiska źródłowego, na podstawie jego specyfikacji, jego prawidłowy odpowiednik w chmurze AWS.  W skrócie, MPA pozwala na dopasowanie zasobów w AWS do tego co faktycznie wykorzystywane jest przez aplikację.

Dzięki wykorzystaniu tych dwóch narzędzi jesteśmy w stanie w szybki sposób:

- Zrozumieć, jak gotowi jesteśmy na adopcję chmury

- Zidentyfikować silne i słabe strony z perspektywy gotowości organizacji na chmurę

- Przygotować plan na usunięcie blokerów, aby sprawnie przeprowadzić migrację

- Zbudować zgodność i zrozumienie dla planów związanych z migracją w zespole

- Zidentyfikować dobre praktyki, które można wykorzystać w procesie

 

Dobre praktyki udanej migracji.

 • Na rynku funkcjonuje wiele narzędzi, które pozwalają efektywniej korzystać z dobrodziejstw chmury – od prostego oprogramowania do backupów po profesjonalne rozwiązania do migracji, które pozwolą usprawnić cały proces., Stąd też warto poświęcić czas na odpowiednia analizę dostępnych rozwiązani przed podjęciem decyzji o ręcznym przenoszeniu się do chmury
 • Automatyzacja i IAC. Aby należycie wykorzystać potencjał chmury warto poświęcić czas na zrozumienie infrastruktury i wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią jak największą automatyzacji w zakresie uruchamiania i utrzymania zasobów. Automatyzacja jest konieczna aby zapewnić wiele z kluczowych korzyści chmury jak skalowanie czy disaster recovery.
 • Modernizacja w ramach migracji. Decydując się na migrację warto podjąć dodatkowy trud i zamiast po prostu przenieść aplikację 1:1 dokonać modernizacji aplikacji. Dzięki temu możemy już w trakcie procesu usprawnić jej elementy i zapewnić lepszą kompatybilność z chmurą.
 • Skupienie się nie tylko na technologii ale na ludziach i procesach. Brzmi to może trochę górnolotnie, ale nie można zapomnieć, że ostatecznie celem migracji ma być usprawnienie pracy ludzi i naszych procesów. Dlatego warto świadomie wybierać kandydatów do migracji do chmury i mieć ciągle na uwadze to, jakie korzyści to przeniesienia ma nam dać.

Warto też w kontekście migracji rozważyć zaangażowanie doświadczonego technicznie partnera. Poza oczywistymi korzyściami jak dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej dotyczącej chmury i dostępnych w jej ramach rozwiązań, partnerzy mają dodatkowo możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie techniczne i finansowe w ramach programów partnerskich oferowanych przez operatorów chmury. W wypadku Amazon mogą to być preferencyjne stawki na wybrane usługi, dostęp do światowej rangi specjalistów technicznych czy też możliwość uzyskania dodatkowego finansowania i obniżenia w ten sposób kosztów całego procesu.

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zobacz również:

Migracja do Amazon Web Services aplikacji i serwisów DANONE

Migracja środowiska deweloperskiego, bazującego na mikroserwisach, do chmury AWS, w oparciu o platformę Kubernetes dla NeuroSYS

Migracja bazy danych MySQL do Amazon Aurora platformy Landingi.com

Migracja serwisu edukacyjnego EduNect do chmury AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.