Co daje partnerstwo z Amazon Web Services?

8 lipca 2021

Co daje partnerstwo z Amazon Web Services

Jednym z kluczowych powodów, dla których klienci zainteresowani chmurą AWS wybierają współpracę z naszą firmą jest fakt, że byliśmy jednym z pierwszych w Polsce AWS Registered Partners. Nasz obecny status - Advanced Consulting Partner - pozwala nam obsługiwać większość zleceń w trybie inbound. W dzisiejszym wpisie opisujemy szerzej, co daje partnerstwo z Amazon Web Services oraz sprawdzamy, jakie kryteria należy spełnić, aby nawiązać strategiczny alians z AWS.

 

Dlaczego wybraliśmy partnerstwo z dostawcami chmurowymi? 

Rozwiązania chmurowe weszły stanowczym krokiem na rynek usług IT. W ciągu ostatniej dekady (a tyle trwa konkurencja między głównymi dostawcami) usługi typu cloud przejęły większość rynku infrastruktury IT. 

co daje partnerstwo z aws

Przyczyną tego dynamicznego trendu jest przyjęty przed cloud providerów model biznesowy. Można go podsumować w dwóch słowach: efekt skali. 

Dostawcy usług public cloud postawili na rozwój fizycznej oraz wirtualnej infrastruktury serwerowej, a następnie udostępnianie jej klientom, w dużej mierze w trybie on demand. Dzięki temu klient końcowy może korzystać z mocy obliczeniowej high-endowych serwerów oraz zaprojektowanych wcześniej usług wtedy, kiedy tego potrzebuje. To oczywiście kosztowałoby go o wiele więcej, gdyby stworzyć infrastrukturę od zera i wykonywać na niej prace utrzymaniowe. Drugim motorem napędowym usług chmurowych jest ich nieustanny rozwój, pozwalający na optymalną organizację procesów klienta - niezależnie od rozmiaru i struktury organizacji.  

Jednocześnie, uniwersalny produkt daje dostawcom chmury możliwość pozyskiwania klientów na całym świecie. To rewolucyjne podejście do świadczenia usług infrastruktury IT odmieniło rynek podobnie, jak pojawienie się Ubera czy Airbnb w swoich branżach. 

Jako pierwsza, usługi typu cloud zaczęła świadczyć firma Amazon Web Services (od 2006 r.). To naturalnie dało temu dostawcy pozycję lidera rynku, której skutecznie broni do dziś. Pozostali główni dostawcy usług chmurowych to Microsoft i Google (z którymi również mamy podpisane umowy partnerskie). 

co daje partnerstwo z aws

Roczne revenue AWS - lidera rynku - wynosi obecnie ok. 45 mld $, z przyrostem rzędu kilkudziesięciu procent każdego roku.

co daje partnerstwo z amazon web services

Tak dynamiczna ekspansja okazała się możliwa dzięki współpracy z firmami partnerskimi. AWS skorzystał na ich znajomości rynków lokalnych oraz większej zwinności (co jest oczywiste, gdy porównujemy globalną korporację do firmy krajowej). Za te atuty AWS rewanżuje się marżami za skuteczne wdrożenia, programami wsparcia rozwoju partnerów oraz dostępem do globalnych zasobów marketingowych Amazon Web Services.

Kryteria partnerstwa z AWS są transparentne i wymierne. To ułatwia ocenę korzyści ze współpracy oraz zaplanowanie jej flow dla zainteresowanych firm. Poniżej przedstawiamy poszczególne stopnie partnerstwa AWS oraz ich charakterystykę.

Reseller

Najmniej związany z samowystarczalną wiedzą technologiczną jest reselling usług AWS. Reseller to firma, która mając świadomość opisanej wyżej przewagi z korzystania z chmury, otwiera na te możliwości swoich klientów. Dlatego do tej roli najlepiej nadają się firmy uczestniczące w kreowaniu strategii i procesów firmy: software house’y, agencje marketingowe i firmy doradcze.

Aby wdrożenia usług przez resellerów były skuteczne, muszą być biznesowo i technologicznie uzasadnione. To znaczy, że AWS nie dąży do pozyskiwania klientów za wszelką cenę, lecz do utrzymania takiego klienta, któremu faktycznie może pomóc. W innym przypadku AWS mógłby de facto inwestować zasoby w klientów, którzy po nabyciu świadomości technologicznej będą ostatecznie korzystać z usług konkurencji. Aby tego uniknąć, w proces resellingu włączone są firmy partnerskie. Rola resellera może zatem polegać jedynie na zmatchowaniu klienta końcowego z wykonawcą wdrożenia i ewentualnym pośredniczeniu w komunikacji.

Co daje partnerstwo z Amazon Web Services? 

Wyższym stopniem “wtajemniczenia” we współpracę z AWS jest Zarejestrowane Partnerstwo (Registered Partnership). W zależności od profilu firmy, może ona zostać Partnerem Consultingowym lub Technologicznym. Jak wskazują nazwy, poszczególni partnerzy mogą oferować klientom końcowym swoje know-how albo produkty oparte na usługach AWS. Każda ze ścieżek partnerstwa podzielona jest na stopnie.

Partnerzy consultingowi Partnerzy technologiczni
➀ Premier ➀ Advanced
➁ Advanced ➁ Select
➂ Select  

Zdobywanie kolejnych poziomów partnerstwa przez firmę świadczy o jej stabilności jako dostawcy usług AWS oraz o zdobywaniu coraz większej liczby klientów. Wiąże się to z uzyskiwaniem kolejnych certyfikatów oraz badge’ów, które bardzo skutecznie budują reputację firmy na rynku. O wejściu na kolejny poziom partnerstwa decyduje spełnianie kryteriów przez określony czas. Kryteria opisane są na portalu dla partnerów APN.

https://aws.amazon.com/partners/consulting/

https://aws.amazon.com/partners/technology/

Czy warto zostać Partnerem AWS?

Dynamiczny rozwój rynku public cloud to szansa nie tylko dla firm, które planują swoją cyfrową transformację. To również okazja do rozwoju biznesowego i technologicznego dla Resellerów i Partnerów AWS. Jesteśmy tego najlepszym przykładem - rozwój naszej firmy przebiega podobnie, jak rozwój rynku przedstawiony na grafikach powyżej. Zachęcamy do kontaktu firmy zainteresowane udziałem w programach partnerskich - chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i pomożemy w stawianiu pierwszych kroków.

System partnerstwa AWS rozwija się od kilkunastu lat, a szczegółowa lista korzyści z tej współpracy jest tematem na osobny artykuł.  Jednak jak zwykle, gdy mówimy o AWS - na pytanie: “co dzięki temu zyskam?”, najlepsza odpowiedź brzmi: “a na czym Ci zależy?”

 

Autor: Grzegorz Grzegorski 

AWS dla Startup

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.