W jaki sposób korzystać z nowej usługi aplikacji AWS Migration Service dla migracji typu Lift-and-Shift

8 lipca 2021

Od kiedy AWS przejął CloudEndure w 2019 roku, ich nowi partnerzy zaoferowali CloudEndure Migration i CloudEndure Disaster Recovery. CloudEndure Migration umożliwia bezpłatne przeniesienie aplikacji z dowolnej infrastruktury fizycznej, wirtualnej lub chmurowej do AWS.

Stanowi to uzupełnienie usługi AWS Server Migration Service (AWS SMS), która jest usługą bezagentową służącą do migracji obciążeń lokalnych do AWS. CloudEndure Disaster Recovery stanowi osobną ofertę ciągłości biznesowej, zaprojektowaną, by pomóc Ci zminimalizować przestoje i utratę danych. Nieustannie replikuje zwartość systemów lokalnych, wirtualnych lub chmurowych do niekosztownego obszaru tymczasowego w wybranym przez Ciebie regionie AWS, w ramach Twojego konta AWS. Ta oferta jest dostępna dla wszystkich klientów AWS oraz partnerów AWS.

Całkiem niedawno twórcy uruchomili usługę AWS Application Migration Service (AWS MGN), która obecnie jest zalecana jako podstawowa usługa służąca do migracji typu „lift-and-shift” do AWS. Twórcy tej usługi zachęcają klientów, którzy obecnie korzystają z CloudEndure Migration lub AWS SMS, do przeniesienia się do AWS MGN na potrzeby przyszłych migracji. AWS MGN umożliwia organizacjom przenoszenie aplikacji do AWS bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w aplikacji, ich architekturze czy migrowanych serwerach.

Wraz z AWS MGN możesz zminimalizować czasochłonne, podatne na błędy procesy ręczne, automatycznie replikując całe serwery i konwertując serwery źródłowe z infrastruktury fizycznej, wirtualnej lub w chmurze na natywne działanie w AWS. Usługa znacznie upraszcza migrację, umożliwiając korzystanie z tego samego zautomatyzowanego procesu dla szerokiej gamy aplikacji. Poprzez uruchomienie testów niezakłócających pracy przed migracją możesz mieć pewność, że Twoje najbardziej krytyczne aplikacje takie jak SAP, Oracle i SQL Server będą bezproblemowo współpracować z AWS.

AWS MGN zmniejsza ogólne koszty migracji, ponieważ nie ma potrzeby inwestowania w wiele rozwiązań migracyjnych, specjalistycznego rozwoju chmury lub umiejętności specyficznych dla aplikacji. Dzieje się tak, ponieważ AWS MGN może być wykorzystane do migracji dowolnej aplikacji z dowolnej infrastruktury źródłowej, na której działają obserwowane systemy operacyjne.

W jaki sposób działa AWS MGN

Aby przeprowadzić migrację do AWS, należy zainstalować AWS MGN Replication Agent na swoich serwerach źródłowych, a następnie wyświetlić i zdefiniować ustawienia aplikacji w konsoli AWS MGN. AWS MGN wykorzystuje te ustawienia, aby stworzyć i zarządzać podsiecią obszaru pomostowego z lekkimi instancjami Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), które działają jako serwery replikacji wykorzystywane do replikacji danych pomiędzy Twoimi serwerami źródłowymi a AWS.

W jaki sposób działa AWS MGN

Serwery replikacji otrzymują dane od agenta działającego na serwerach źródłowych i zapisują te dane w woluminach Amazon Elastic Block Store (EBS). Twoje zreplikowane dane są kompresowane, a następnie szyfrowane podczas przesyłania i w spoczynku przy użyciu szyfrowania EBS. AWS MGN zapewnia aktualność serwerów źródłowych w AWS dzięki ciągłej replikacji danych na poziomie bloków. Wykorzystuje zdefiniowane przez Ciebie ustawienia uruchamiania do uruchamiania instancji, kiedy przeprowadzasz testy niezakłócające pracę lub wykonujesz przełączenie.

Kiedy uruchamiasz instancje testowe lub cutover, AWS MGN konwertuje serwery źródłowe, aby uruchamiały się i działały natywnie w AWS. Po potwierdzeniu, że uruchomione instancje działają poprawnie w AWS, możesz zlikwidować serwery źródłowe. Następnie możesz zmodernizować swoje aplikacje, wykorzystując usługi oraz możliwości AWS.

AWS MGN – wprowadzenie

Aby rozpocząć, utwórz szablon ustawień replikacji w konsoli AWS MGN. Ten szablon określi sposób replikacji danych dla każdego nowo dodanego serwera źródłowego. Zanim skonfigurujesz swój szablon, upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania sieciowe dotyczące uruchamiania AWS MGN.

W konsoli AWS MGN wybierz opcję Rozpoczynanie w celu utworzenia szablonu.

W konsoli AWS MGN wybierz opcję Rozpoczynanie w celu utworzenia szablonu.

Ustawienia replikacji skonfigurowane w tym szablonie zostaną zastosowane do każdego nowo dodanego serwera źródłowego. Możesz zmienić ustawienia w dowolnym momencie dla każdego dowolnego pojedynczego serwera źródłowego lub grupy serwerów źródłowych.

Serwery replikacji to lekkie instancje ECS, które wykorzystuje się w celu replikacji danych pomiędzy serwerami źródłowymi a AWS. Są one uruchamiane i zakańczane w sposób automatyczny w razie potrzeby. Za pomocą ustawień routingu danych i ograniczania przepustowości możesz kontrolować sposób kierowania danych z serwerów źródłowych do serwerów replikacji.

ustawienie replikacji

Po tym, jak utworzysz swój szablon, możesz dodać serwery źródłowe. Aby edytować szablon, w lewym okienku nawigacyjnym wybierz Ustawienia. Po dodaniu serwerów źródłowych możesz edytować ustawienia replikacji poszczególnych serwerów.

template - serwer migracji

Aby dodać serwery źródłowe do AWS MGN, zainstaluj na nich AWS MGN Replication Agent. Możesz zainstalować agenta na serwerach z systemem Linux i Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dodawaniem serwerów źródłowych, które znajdziesz w dokumentacji.

Na przykład pobierz instalator agenta aws-replication-installer-init.py za pomocą komendy wget i uruchom skrypt instalacyjny na swoim serwerze źródłowym z systemem Linux.

aws-replication-installer-init.py

Po tym, jak zakończy się instalacja AWS Replication Agent, serwer zostanie dodany do konsoli AWS MGN i przejdzie proces wstępnej synchronizacji.

Strona Serwery źródłowe wyświetla listę serwerów źródłowych. Każdy wiersz na liście reprezentuje pojedynczy serwer. Kolumna cyklu migracji przedstawia obecny stan każdego ze źródłowych serwerów. Po tym, jak początkowy proces synchronizacji zostanie zakończony pomyślnie, replikacja danych rozpocznie się w sposób automatyczny.

lista serwerów migracji

Po dodaniu serwerów źródłowych należy skonfigurować ustawienia uruchamiania dla każdego serwera. Ustawienia uruchamiania to zestaw instrukcji, które określają, w jaki sposób testowa lub przełączona instancja zostanie uruchomiona dla każdego serwera źródłowego w AWS.

Ustawienia uruchamiania musisz skonfigurować przed uruchomieniem instancji testowych lub instancji przełączania. Aby uzyskać dostęp do ustawień uruchamiania, wybierz nazwę hosta serwera źródłowego, a następnie przejdź do zakładki Ustawienia uruchamiania.

ustawienia uruchamiania

Po dodaniu serwerów źródłowych i skonfigurowaniu ich ustawień uruchamiania możesz uruchomić aplikację testową. Przed zainicjowaniem przełączenia należy przetestować migrację serwerów źródłowych do AWS, aby sprawdzić, czy serwery źródłowe działają poprawnie w środowisku AWS.

Aby uruchomić testową lub przemienną instancję dla pojedynczego serwera źródłowego lub wielu serwerów źródłowych na stronie Serwery Źródłowe zaznacz pole wyboru dla każdego serwera, dla którego chcesz uruchomić instancję testową.

serwer źródłowe

Możesz testować jeden serwer źródłowy naraz lub wiele serwerów źródłowych jednocześnie. Dla każdego serwera źródłowego zostaniesz poinformowany o powodzeniu lub niepowodzeniu testu. Wybierz Uruchom instancje testowe, by rozpocząć test, a następnie wybierz Uruchom.

Po rozpoczęciu testu konsola wyświetli komunikat: Uruchom zadanie rozpoczęte. Aby wyświetlić konkretne zadanie do uruchomienia testowego, wybierz Wyświetl szczegóły zadania.

szczegóły zadania

Użyj karty Pulpit nawigacyjny migracji w celu monitorowania postępu w odniesieniu do cyklu życia migracji.

pulpit nawigacyjny migracji

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie testu co najmniej na tydzień przed planowaną migracją serwerów źródłowych. To umożliwia Ci czas na zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów, zanim nastąpi przełączenie. Po uruchomieniu instancji testowych użyj protokołu SSH (Linux) lub RDP (Windows), aby połączyć się z instancją i upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Po zakończeniu testowania serwerów źródłowych jesteś gotowy do przełączenia. Najlepszą praktyką jest wcześniejsze zaplanowanie czasu przełączenia. Po wykonaniu uczynności przełączenia serwer jest uznawany za zmigrowany i należy przekierować użytkowników z oryginalnych serwerów źródłowych na zmigrowane.

Po zakończeniu migracji i pomyślnym przełączeniu możesz sfinalizować przełączenie. Spowoduje to zmianę stanu cyklu życia migracji serwerów źródłowych na Cutover complete, co oznacza, że zmiana została zakończona i migracja została pomyślnie wykonana.

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów

Możesz monitorować AWS MGN, wykorzystując Amazon CloudWatch, Amazon EventBridge i AWS CloudTrial, które zbierają surowe dane i przetwarzają je w czytelne metryki w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Aby uzyskać na ten temat więcej informacji, zapoznaj się z Monitoring Application Migration Service, które znajdziesz w dokumentacji.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy i chcesz uruchomić nowe instancje testowe lub przełączenia, możesz cofnąć działanie testu bądź przełączenia. Spowoduje to przywrócenie stanu cyklu życia serwerów źródłowych do poprzedniego etapu, co oznacza, że serwery te nie zostały poddane przełączeniu. Podczas przywracania będziesz mieć również możliwość usunięcia instancji testowych lub przełączeń w celu obniżenia kosztów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów w dokumentacji.

Dostępne już teraz

Usługa AWS Application Migration Service (AWS MGN) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych (Północna Wirginia, Oregon, Ohio), Azji (Tokio, Singapur), Australii (Sydney), Europy (Irlandia, Frankfurt, Sztokholm). Jeśli Twój preferowany Region AWS nie jest obecnie obsługiwany przez AWS MGN, rozważ użycie CloudEndure Migration. Jeśli nie możesz zainstalować agenta na swoich serwerach, rozważ użycie usługi migracji serwera AWS (AWS SMS).

Chociaż korzystanie z AWS MGN jest darmowe przez 90 dni, za każdą infrastrukturę udostępnioną podczas migracji i po przełączeniu zostaną naliczone opłaty. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz cennik AWS MGN.

źródło:AWS

 

 

 

Case Studies
Referencje

Z przyjemnością polecamy firmę Hostersi, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji wdrożenia skalowalnej infrastruktury w Amazon Web Services, opartej o technologię Kubernetes i metodykę DevOps.  Hostersi okazali się niezwykle proaktywnym partnerem, który nie tylko wdrażał wskazane rozwiązania, ale proponował optymalne narzędzia i technologie, które sprawiły, że efekt wdrożenia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Polecamy!

Grzegorz Lentzy
IT Director LINK Mobility
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.