Sterownik Amazon EFS CSI od teraz obsługuje dynamiczne udostępnianie

16 kwietnia 2021

Sterownik Amazon Elastic File System (EFS) Container Storage Service (CSI) od teraz obsługuje dynamiczne udostępnianie trwałych woluminów Kubernetes.

Aplikacje Kubernetes wymagające dostępu do współużytkowanego systemu plików w AWS od teraz mogą udostępniać pamięć masową na żądanie, eliminując tym samym potrzebę wstępnego udostępniania woluminów przez administratorów klastrów.

Sterownik EFS CSI znacznie ułatwia konfigurację elastycznego przechowywania plików zarówno dla klastrów EKS, jak i samodzielnie zarządzanych klastrów Kubernetes działających na platformie AWS przy użyciu standardowych interfejsów Kubernetes. Aplikacje działające w Kubernetes mogą używać systemów plików EFS do udostępniania danych między podami w grupie skalowanej lub z innymi aplikacjami działającymi w Kubernetes bądź poza nim.

Aplikacje mogą także używać Amazon EFS do utrwalania danych na poziomie regionalnym, umożliwiając przełączenia awaryjne między strefami dostępności. Dynamiczne udostępnianie w sterowniku EFS CSI wykorzystuje punkty dostępu EFS, specyficzne dla aplikacji punkty wejścia do systemu plików EFS, które ułatwiają współużytkowanie systemu plików między wieloma podami. Każdy punkt dostępu utworzony przez sterownik CSI wymusza unikalną tożsamość i katalog główny, aby zapewnić prywatność danych aplikacji na trwałym woluminie.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z dokumentacją EKS lub projektem sterownika EFS CSI na GitHub. Możesz także dowiedzieć się więcej z bloga poświęconego uruchamianiu.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Hostersi odpowiadali za migrację naszej platformy Nsflow do środowiska Amazon Web Services, opartego na klastrach Kubernetes. Proces został przeprowadzony z zachowaniem pryncypiów CI/CD, zapewniających sprawną migrację. Współpracę z Hostersami oceniamy wysoko, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizm, elastyczność i zaangażowanie osób biorących udział w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera, o rozbudowanych kompetencjach w obszarze AWS i Kubernetes.

Tomasz Kowalczyk
CEO NeuroSYS Sp. z o.o.
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.