Pakiet oszczędnościowy Amazon CloudFront Security

9 lutego 2021

Dnia 5-go lutego, AWS ogłosił możliwość skorzystania z pakietu oszczędnościowego Amazon CloudFront Security Savings Bundle. Pakiet ten jest elastycznym planem cenowym, który pomaga zaoszczędzić do 30% na rachunku CloudFront przy miesięcznej opłacie subskrypcji ważnej na rok.

Dodatkowo pakiet obejmuje również bezpłatne wykorzystanie usługi AWS WAF (Web Application Firewall) do 10% zadeklarowanej kwoty. Wszelkie dodatkowe opłaty za CloudFront lub WAF nieobjęte pakietem oszczędności, nadal obowiązują.

Pakiet CloudFront Security Savings Bundle umożliwia swobodę wyboru miesięcznego zobowiązania, które najlepiej odpowiada obciążeniom systemu i maksymalizuje oszczędności. Przykładowo, przy opłacie miesięcznej w wysokości 70$, AWS oferuje usługi CloudFront o wartości 100$ (30% zniżki).

Korzyść ta nie ogranicza się do danych dostarczanych przez CloudFront, ale dotyczy wszystkich typów użytkowania CloudFront, w tym Lambda@Edge. Klienci dodatkowo mogą skorzystać z AWS WAF, aby chronić swoje aplikacje internetowe przed popularnymi podatnościami. W tym przykładzie pakiet oszczędnościowy obejmuje również opłaty AWS WAF o wartości 7 USD, pokrywające do 11,6 mln requestów WAF.

 

Uruchomienie usługi CloudFront Security Savings Bundle jest proste. W konsoli CloudFront, można wykorzystać wbudowany kalkulator oszczędności oraz mechanizm rekomendacji, aby oszacować oszczędności na podstawie historycznego wykorzystania lub ręcznych danych wejściowych. Można również dodać wiele pakietów oszczędnościowych (Savings Bundles), aby pokryć przyszły przyrost użycia.

Aby rozpocząć korzystanie z pakietu oszczędnościowego CloudFront Security, należy otworzyć konsolę CloudFront. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu oszczędnościowego CloudFront Security, warto przeczytać często zadawane pytania(FAQs) lub CloudFront Developer Guide. Aby dowiedzieć się więcej o AWS WAF, odwiedź stronę produktu WAF.

Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.