Nowość – Fine-Grained Visual Embedding obsługiwane przez Amazon QuickSight

9 września 2022

Dzisiaj twórcy ogłaszają nową funkcję, Fine-Grained Visual Embedding wspieraną przez Amazon QuickSight.

Dzięki tej funkcji poszczególne wizualizacje z pulpitów nawigacyjnych Amazon QuickSight można od teraz osadzać na stronach internetowych i aplikacjach o dużym natężeniu ruchu. Ponadto ta funkcja umożliwia dostarczanie użytkownikom końcowym szczegółowych informacji tam, gdzie najbardziej ich potrzebują, bez konieczności konfigurowania serwera, oprogramowania lub zarządzania infrastrukturą.

Oto krótki podgląd, czego można spodziewać się po nowej funkcji:

Nowość – Fine-Grained Visual Embedding obsługiwane przez Amazon QuickSight

Nowa funkcja: Fine-Grained Visual Embedding

Amazon QuickSight to oparta na chmurze usługa Business Intelligence (BI) oparta na ML, która zapewnia interaktywne wizualizacje danych, analizę i raportowanie, aby umożliwić podejmowanie decyzji na podstawie danych w organizacji i z użytkownikiem końcowym, bez wykorzystania serwerów do zarządzania.

Amazon QuickSight obsługuje wbudowaną analitykę, funkcję, która umożliwia włączenie markowych analiz do wewnętrznych portali lub witryn publicznych. Klienci mogą łatwo osadzić w swoich aplikacjach interaktywne pulpity nawigacyjne, zapytania w języku naturalnym (NLQ) lub pełne środowisko tworzenia BI. Zapewnia to wygodę użytkownikom końcowym w celu uproszczenia procesu podejmowania decyzji opartych na danych.

To zrozumiałe, że klienci AWS chcą mieć możliwość osadzania wizualizacji z różnych pulpitów nawigacyjnych w swoich aplikacjach i witrynach internetowych, aby zapewnić głęboko zintegrowane środowiska oparte na danych, w celu poprawienia wrażeń użytkowników końcowych. To bardzo istotne, gdyż wcześniej klienci musieli budować, skalować i utrzymywać biblioteki warstw generowania i wykresów w celu osadzania poszczególnych wizualizacji.

Dzięki funkcji Fine-Grained Visual Embedding obsługiwanej przez Amazon QuickSight programiści i niezależni dostawcy oprogramowania mają teraz możliwość osadzania dowolnych elementów wizualnych z pulpitów nawigacyjnych w swoich aplikacjach za pomocą interfejsów API. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, mogą osadzać wizualizacje w swoich wewnętrznych witrynach za pomocą wbudowywania jednym kliknięciem. Użytkownikom końcowym funkcja Fine-Grained Visual Embedding zapewnia bezproblemowe i zintegrowane środowisko dostępu do różnych kluczowych wizualizacji danych w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Oto przykładowy widok, w którym możesz osadzić wizualizację za pomocą tej funkcji na przykładowej stronie aplikacji internetowej:

Nowa funkcja: Fine-Grained Visual Embedding

Osadzone wizualizacje są automatycznie aktualizowane po zmianie danych źródłowych lub po zaktualizowaniu wizualizacji. Wbudowane wizualizacje skalują się automatycznie bez konieczności zarządzania serwerami z Twojej strony i są zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności na stronach o dużym natężeniu ruchu.

Zacznij pracę z Fine-Grained Visual Embedding

Istnieją dwa sposoby użycia precyzyjnego osadzania wizualnego: osadzanie jednym kliknięciem lub użycie interfejsów API QuickSight do wygenerowania adresu URL osadzania. Funkcja wbudowywania jednym kliknięciem ułatwia użytkownikom nietechnicznym generowanie kodu osadzania, który można wstawić bezpośrednio do portali wewnętrznych lub witryn publicznych. Korzystając z interfejsów API, niezależni dostawcy oprogramowania i programiści mogą osadzać w swoich aplikacjach bogate wizualizacje. Co więcej, dzięki zabezpieczeniom na poziomie wiersza, dostęp do danych jest zabezpieczony, umożliwiając użytkownikom dostęp tylko do swoich danych.

Aby zacząć korzystać z tej funkcji, należy przejść do pulpitu nawigacyjnego Amazon QuickSight. Poniżej widzisz już pulpit nawigacyjny korzystający z zestawu danych, który można śledzić z pulpitu nawigacyjnego Utwórz Amazon QuickSight, korzystając z przykładowej dokumentacji danych.

Amazon QuickSight Dashboard Using Sample Data

Używanie osadzania jednym kliknięciem do generowania Embed Code

Amazon QuickSight obsługuje osadzanie jednym kliknięciem – funkcję, która pozwala uzyskać kod do osadzania bez żadnych wysiłków programistycznych. Istnieją dwa typy osadzania jednym kliknięciem: 1) osadzanie korporacyjne 1 kliknięciem i 2) osadzanie publiczne 1 kliknięciem. Za pomocą osadzania korporacyjnego możliwy jest dostęp do pulpitu nawigacyjnego z zarejestrowanymi użytkownikami na Twoim koncie. W przypadku osadzania publicznego możesz umożliwić każdemu dostęp do pulpitów nawigacyjnych.

Aby uzyskać kod osadzania za pomocą osadzania jednym kliknięciem, możesz wybrać wizualizację, którą chcesz osadzić, potem wybrać Opcje menu a następnie Osadź wizualizację.

Select Embed visual from Menu Options

Po wybraniu opcji Osadź wizualizację, po prawej stronie pojawi się nowe menu zawierające szczegóły wybranej wizualizacji.

Copy the Embed code

Sekcja Kod osadzania zawiera kod iframe, który można wstawić do aplikacji, portalu lub witryny internetowej. Domeny obsługujące te osadzone elementy wizualne muszą znajdować się na liście dozwolonych, o której możesz dowiedzieć się więcej na stronie Zezwalaj na umieszczanie na liście domen statycznych. Oto przykładowy sposób renderowania kodu do osadzenia:

Sample Display of Fine-Grained Visual Embedding Powered by Amazon QuickSight

Zmiany w źródle wizualizacji w Amazon QuickSight zostaną również odzwierciedlone w aplikacji internetowej lub aplikacji, w której wbudowujesz wizualizacje. Ponadto osadzone wizualizacje z QuickSight będą automatycznie skalować się wraz ze wzrostem ruchu na stronie.

Z perspektywy klienta osadzanie jednym kliknięciem pomoże klientom w dostarczaniu użytkownikom końcowym wizualizacji kluczowych danych z różnych pulpitów nawigacyjnych w Amazon QuickSight w dowolnym miejscu w ich witrynach internetowych, bez konieczności posiadania umiejętności technicznych.

Generowanie Embed URL w sposób zaprogramowany

Oprócz osadzania jednym kliknięciem możesz także wbudowywać wizualnie za pomocą interfejsu API. Aby wykonać osadzanie wizualne za pośrednictwem interfejsu API, możesz użyć interfejsu AWS CLI lub SDK do wywołania interfejsu API GenerateEmbedUrlForAnonymousUser lub GenerateEmbedUrlForRegisteredUser.

Możesz użyć interfejsu API GenerateEmbedUrlForAnonymousUser, aby osadzić wizualizacje w swoich aplikacjach dla użytkowników bez konieczności udostępniania ich w Amazon QuickSight.

Możesz również użyć interfejsu API GenerateEmbedUrlForRegisteredUser, aby osadzić w swojej aplikacji wizualizacje dla użytkowników, którzy są udostępniani w Amazon QuickSight.

Interfejs API działa poprzez przekazanie parametru ExperienceConfiguration w DashboardVisual z poniższymi właściwościami:

{
  'DashboardId':'<DASHBOARD_ID>', 
  'SheetId':'<SHEET_ID>', 
  'VisualId':'<VISUAL_ID>' 
}

Następnie, aby uzyskać identyfikatory pulpitu nawigacyjnego, arkusza i wizualizacji, możesz znaleźć wartość tych właściwości w sekcji menu Identyfikatory dla programistów dla wybranej wizualizacji.

IDs for Developers

Korzystanie z CLI do generowania Embed URL

Po zebraniu wszystkich wymaganych identyfikatorów możesz przekazać je jako parametry. Oto przykładowe polecenie API do wygenerowania adresu URL do umieszczenia na stronie:

aws quicksight generate-embed-url-for-anonymous-user \ 
  --aws-account-id <ACCOUNT_ID> \ 
  --session-lifetime-in-minutes 15 \     
  --authorized-resource-arns “<DASHBOARD_ARN>”      
  --namespace default      
  --experience-configuration '{"DashboardVisual": \
    {
      "InitialDashboardVisualId": \
      { 
          "DashboardId”:”<DASHBOARD_ID>”, \
          "SheetId”:”<SHEET_ID>”, \
          "VisualId”:”<VISUAL_ID” \
      } 
    }}' 

Jeśli żądanie się powiedzie, otrzymasz następującą odpowiedź. Następnie możesz użyć właściwości EmbedUrl w sieci Web lub aplikacji.

{ 
  "Status": 200, 
  "EmbedUrl": “<EMBED_URL>”, 
  "RequestId": “<REQUEST_ID>”, 
  "AnonymousUserArn": “<ARN>” 
}

Korzystanie z SDK do generowania Embed URL

Oprócz AWS CLI, generowanie osadzonych adresów URL można również wykonać za pomocą AWS SDK. Oto przykład w Pythonie:

response = client.generate_embed_url_for_anonymous_user( 
  AwsAccountId='123456789012', 
  SessionLifetimeInMinutes=15, 
  Namespace='default', 
  AuthorizedResourceArns=[ 
    '<DASHBOARD_ARN>', 
  ], 
  ExperienceConfiguration={ 
    'DashboardVisual': { 
      'InitialDashboardVisualId': { 
        'DashboardId':'<DASHBOARD_ID>', 
        'SheetId':'<SHEET_ID>', 
        'VisualId':'<VISUAL_ID>' 
      } 
    } 
  }, 
  AllowedDomains=[ 
    'https://YOUR-DOMAIN.com', 
  ] 
) 

Dzięki interfejsowi API zyskujesz elastyczność w konfigurowaniu dozwolonych domen w czasie wykonywania. Z powyższego przykładu możesz przekazać swoje domeny we właściwościach AllowedDomains.

Gdy żądanie się powiedzie, interfejs API zwróci pomyślną odpowiedź wraz z adresem URL z osadzania wizualnego, który można wstawić do zewnętrznych aplikacji sieci Web. Przykładowa odpowiedź powinna wyglądać jak ta poniżej:

{
  "Status": 200, 
  "EmbedUrl":"<EMBED_URL>", 
  "RequestId": "<REQUEST_ID>”
} 

Korzystanie z podejścia API zapewnia programistom elastyczność w programowym generowaniu osadzonych adresów URL. Deweloperzy mogą określić dostęp do wizualizacji dla niezarejestrowanych i zarejestrowanych użytkowników w Amazon QuickSight.

Demo  

Aby zobaczyć, jak działa Fine-Grained Visual Embedding Powered by Amazon QuickSight, spójrz na tę wersję demonstracyjną:

Dostępność i koszty

Możesz korzystać z tej nowej funkcji, Fine-Grained Visual Embedding w Amazon QuickSight Enterprise Edition, we wszystkich obsługiwanych regionach. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie dokumentacji.

Udanego tworzenia!

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.