Maksymalizacja wartości biznesowej dzięki Cloud Financial Management

5 lipca 2022

Zarządzanie finansami w chmurze (CFM) jest fundamentalną częścią wędrówki każdego klienta do chmury.

Niezależnie od tego, czy tworzysz aplikacje w sposób natywny w chmurze, migrujesz obciążenia robocze do chmury, czy rozszerzasz zastosowanie usług w chmurze, CFM może pomóc Ci osiągnąć pełną wartość biznesową związaną z przyjęciem chmury.

Wykorzystanie CFM do poprawy wyników biznesowych

Od października do grudnia 2021 r. AWS zlecił The Hackett Group przeprowadzenie globalnego badania usług w chmurze (Global 1000 Benchmark). Hackett przeprowadził ankietę wśród ponad 1000 globalnych organizacji, które przez co najmniej 12 miesięcy korzystały z obciążeń w chmurze, aby ocenić wartość biznesową migracji z infrastruktury lokalnej do infrastruktury hostowanej w chmurze oraz zidentyfikować praktyki CFM, które pomagają organizacjom zmaksymalizować wartość biznesową.

Biała księga szczegółowo omawia najlepsze praktyki CFM, które najlepiej funkcjonujące przedsiębiorstwa przyjmują w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników biznesowych. Omówiono w niej, w jaki sposób organizacje ze scentralizowanym zarządzaniem osiągają znaczną poprawę sprawności biznesowej, a także dlaczego strategiczna alokacja wydatków na chmurę i partnerstwo między finansami a technologią są „mnożnikami siły” dla CFM. Oznacza to, że gdy są one wykorzystywane przez organizacje w połączeniu z innymi działaniami CFM, wykazują pozytywną korelację z poprawą wskaźników KPI wartości biznesowej.

Poniżej znajdują się kluczowe wyzwania dla klientów i wnioski z badania Global 1000 Benchmark.

Najlepsze wyzwania dla klientów

Cloud Financial Management to coś więcej niż kontrolowanie kosztów. Chodzi o to, jak wykorzystać elastyczność, innowacyjność i skalę, aby zmaksymalizować wartość, jaką chmura oferuje Twojej firmie. Liderzy biznesu chcą wykorzystać CFM jako mechanizm służący do:

 • Dostarczania wyników biznesowych przy możliwie najniższych kosztach;
 • Zwiększania przychodów i rentowności przy zmniejszonym ryzyku biznesowym;
 • Ewoluowania od czystej optymalizacji kosztów do całościowego programu wydajności chmury.

Najważniejsze kwestie

Migracja aplikacji do AWS zapewnia znaczną wartość biznesową w czterech kluczowych obszarach: oszczędności kosztów, produktywności personelu, odporności i sprawności. CFM działa na rzecz przyspieszenia postępów migracji przed-po- oraz podniesienia wartości biznesowej realizowanej dzięki hostingowi w chmurze. Gdy CFM jest dobrze wykonywane, może również stworzyć nowy poziom widoczności, własności i samostanowienia dla interesariuszy migrowanych obciążeń. Najskuteczniejsze organizacje wdrażają następujące najlepsze praktyki CFM w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych:

 • Planowanie i prognozowanie: 35% wzrost dokładności prognoz wydatków na chmurę dzięki szczegółowej analizie wariancji wydatków na chmurę.
 • Pomiar i rozliczalność: 74% wzrost szybkości realizacji umów SLA dotyczących infrastruktury dzięki spójnemu, systematycznemu monitorowaniu wydatków na chmurę.
 • Optymalizacja kosztów: o 35% większe oszczędności w bieżących kosztach chmury dzięki wykorzystaniu natywnych modeli cenowych w chmurze.
 • Operacje finansowe w chmurze: wzrost o 38% przyrostowych oszczędności kosztów chmury dzięki scentralizowanemu zarządzaniu.
 • Organizacje ze scentralizowanym zarządzaniem mają większe szanse na osiągnięcie najbardziej znaczącej poprawy sprawności biznesowej:
  • o 45% większe prawdopodobieństwo skrócenia średniego czasu wydań produkcyjnych o 35 dni lub więcej;
  • o 56% większe prawdopodobieństwo skrócenia czasu potrzebnego na uzyskanie praktycznych wniosków z danych o 120 godzin lub więcej;
  • 45% większe prawdopodobieństwo skrócenia czasu wprowadzania na rynek nowych funkcji i funkcji aplikacji o 30 dni lub więcej.

Business agility improvements with centralized governance

Wnioski

Zgodnie z badaniem Global 1000 Benchmark, najlepsi pracownicy szerzej i systematyczniej stosują praktyki CFM, osiągając poprawę dokładności prognoz, przyrostowe oszczędności kosztów, zdolność do konsekwentnego spełniania umów SLA dotyczących infrastruktury oraz większą elastyczność biznesową.

Aby zagłębić się w wyniki i dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zastosować lub ulepszyć swoje praktyki CFM, przeczytaj raport i obejrzyj webinarium AWS CFM Talks: „Learn how top performers use CFM to improve business outcomes”.

Powiązane źródła

 

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.