AWS Secrets Manager ogłasza umowę Service Level Agreement na poziomie 99,99%

5 grudnia 2023

Dzisiaj AWS ogłasza zaktualizowaną umowę dotyczącą poziomu usług Service Level Agreement (SLA) dla AWS Secrets Manager, która zapewnia większe zaangażowanie w dostępność.

AWS dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby udostępnić AWS Secrets Manager z miesięcznym procentem czasu sprawności dla każdego regionu AWS, w dowolnym miesięcznym cyklu rozliczeniowym, wynoszącym co najmniej 99,99% („Zobowiązanie do świadczenia usług”).

W przypadku, gdy AWS Secrets Manager nie wywiąże się ze Zobowiązania do świadczenia usług, będziesz uprawniony do otrzymania Kredytu na usługę zgodnie z postanowieniami umowy SLA AWS Secrets Manager.

AWS Secrets Manager umożliwia pobieranie i zarządzanie danymi, takimi jak dane uwierzytelniające bazy danych i klucze API, w całym ich cyklu życia. AWS Secrets Manager ułatwia także przestrzeganie najlepszych praktyk bezpieczeństwa polegających na używaniu krótkoterminowych kluczy poprzez bezpieczną rotację zgodnie z określonym harmonogramem.

Niniejsza umowa SLA dotycząca AWS Secrets Manager jest teraz dostępna we wszystkich publicznych regionach AWS. Listę regionów AWS, w których dostępny jest AWS Secrets Manager, można znaleźć w tabeli regionów AWS. Możesz dowiedzieć się więcej o AWS Secrets Manager i rozpocząć działania już dziś.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.