AWS IoT Greengrass 2.0 – z oprogramowaniem Open Source Edge Runtime i nowymi możliwościami programisty

26 stycznia 2021

Twórcy oprogramowania AWS IoT Greengrass z dumą przedstawiają AWS IoT Greengrass 2.0, nową wersję oprogramowania, która ułatwia twórcom urządzeń budowę, wdrażanie i zarządzanie inteligentnym oprogramowaniem urządzenia.

AWS IoT Greengrass 2.0 zapewnia brzegowe środowisko uruchomieniowe typu open source, bogaty zestaw zaplanowanych komponentów oprogramowania, narzędzi dla rozwoju lokalnego oprogramowania i nowe funkcje zarządzania oprogramowaniem na dużych flotach urządzeń.

AWS IoT Greengrass

Brzegowe środowisko uruchomieniowe AWS IoT Greengrass 2.0 ma teraz postać otwartego oprogramowania na licencji Apache 2.0 i jest dostępne na Github. Dostęp do kodu źródłowego pozwala Ci w łatwiejszy sposób łączyć aplikacje, rozwiązywać problemy i budować bardziej niezawodne i wydajne aplikacje korzystające z AWS IoT Greengrass.

Możesz dodawać lub usuwać gotowe komponenty oprogramowania w oparciu o Twoją ilość zużycia IoT oraz zasoby procesora i pamięci urządzenia. Przykładowo możesz wybrać dołączenie wstępnie zbudowanych komponentów AWS IoT Greengrass, takich jak manager strumieni, tylko wtedy, kiedy potrzebujesz przetworzenia strumienia danych za pomocą aplikacji lub komponentów uczenia maszynowego (machine learning) tylko wtedy, kiedy chcesz wykonywać wnioskowanie uczenia maszynowego na swoich urządzeniach w sposób lokalny.

AWS IoT Greengrass 2.0 posiada nowy interfejs wiersza poleceń (CLI), który umożliwia Ci lokalnie rozbudowywać i debugować aplikacje na Twoim urządzeniu. Oprócz tego dostępna jest nowa lokalna konsola debugująca, która pozwala wizualnie debugować aplikacje na Twoim urządzeniu. Dzięki nowym funkcjom możesz szybko opracowywać i debugować kod na urządzeniu testowym przed użyciem chmury w celu rozmieszczenia na urządzeniach produkcyjnych.

AWS IoT Greengrass 2.0 jest zintegrowany także z grupami rzeczy, umożliwiając Ci łatwy sposób na organizację swoich urządzeń w grupach i zarządzanie wdrożeniami aplikacji na urządzeniach dzięki funkcjom kontrolowania szybkości wdrażania, limitów czasowych i wycofywania.

Greengrass 2.0 – pierwsze kroki

Twórcy urządzeń mogą korzystać z AWS IoT Greengrass 2.0 poprzez udanie się do konsoli AWS IoT Greengrass, gdzie można znaleźć polecenie pobierania i instalacji uruchamiane na urządzeniu. Po pobraniu instalatora może on zostać użyty do instalacji oprogramowania Greengrass wraz ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami zarejestrowania urządzenia jako AWS IoT Thing i utworzenia prostego komponentu oprogramowania „hello world” w mniej niż 10 minut.

Aby rozpocząć korzystanie z konsoli AWS IoT Greengrass, należy się zarejestrować, wybierając opcję „skonfiguruj urządzenie podstawowe” (Set up core device). Przypisujesz swoje nazwisko oraz grupę do podstawowego urządzenia. Aby wdrożyć to tylko na urządzeniu podstawowym, wybierz opcję No group. W następnym kroku zainstaluj oprogramowanie AWS IoT Greengrass na swoim urządzeniu.

Greengrass instalacja

Kiedy instalowanie zostaje zakończone, Twoje urządzenie staje się widoczne na liście urządzeń AWS IoT Greengrass Core na stronie „urządzenia podstawowe”.

Komponenty AWS IoT Greengrass umożliwiają zarówno tworzenie, jak i wdrażanie oprogramowania na urządzeniach AWS IoT Greengrass Core. Możesz skomponować funkcjonalność swojej aplikacji i spakować jako prywatny komponent do wdrożenia. AWS IoT Greengrass zapewnia także komponenty publiczne, które gwarantują gotowe oprogramowanie o typowym zastosowaniu; można je wdrożyć na swoich urządzeniach podczas opracowywania oprogramowania urządzenia. Kiedy skończysz opracowywać oprogramowanie dla swojego komponentu, możesz je zarejestrować z AWS IoT Greengrass. Następnie możesz wdrożyć i uruchomić komponent na swoich urządzeniach AWS IoT Greengrass Core.greengrass komponenty

Aby utworzyć komponent wybierz przycisk „Create component” na stronie Komponenty. Możesz użyć wzoru lub zaimportować funkcję AWS Lambda. Wzór komponentu to plik YAML lub JSON, który określa szczegóły, zależności, kompatybilność i cykl życia komponentu. Aby dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji, odwiedź Recipe Reference Guide.

Oto przykład YAML:

greengrass przykład YAML

Kiedy skończysz rozbudowywać komponent, możesz dodać go do konfiguracji wdrożenia, aby wdrożyć go na co najmniej jednym z urządzeń podstawowych. W celu stworzenia nowego rozmieszczenia (stanowiska) lub skonfigurowania komponentów urządzeń podstawowych, wybierz przycisk „Create” (utwórz) na stronie Deployments (Wdrożenia). Możesz wdrażać na urządzeniu podstawowym lub grupie rzeczy jako cel i wybierać komponenty do wdrażania. Wdrażanie zawiera zależności dla każdego z wybranych przez Ciebie komponentów.

greengrass wdrożenie

Możesz edytować wersję, parametry wybranych komponentów, jak i zaawansowane ustawienia, jak konfiguracja rollout określająca stopień, w jakim konfiguracja wdrażana jest na urządzeniach docelowych; konfigurację limitu czasu, która definiuje czas trwania, w jakim każde urządzenie musi dokonać wdrożenia; lub anulowanie konfiguracji, które definiuje, kiedy automatycznie zatrzymać wdrażanie.

Przejście na AWS IoT Greengrass 2.0

Istniejące urządzenia, które obsługują AWS IoT Greengrass 1.x, będą działać bez żadnych zmian. Jeśli chcesz skorzystać z nowych funkcji AWS IoT Greengrass 2.0, będziesz musiał przenieść istniejące urządzenia i obciążnnia AWS IoT Greengrass 1.x do AWS IoT Greengrass 2.0. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób tego dokonać, odwiedź przewodnik po migracji.

Po przeniesieniu poprzedniej wersji aplikacji możesz zacząć dodawać komponenty do swoich aplikacji, używając 2 funkcji nowej wersji, pozostawiając kod wersji 1 bez zmian do momentu, aż zdecydujesz się na ich aktualizacje.

Partnerzy AWS IoT Greengrass 2.0

W trakcie premiery wiodący na rynku partnerzy NVIDIA i NXP zakwalifikowali szereg swoich urządzeń do AWS IoT Greengrass 2.0:

  • NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit
  • NVIDIA Jetson AGX Xavier 32GB Module
  • NVIDIA Jetson Nano Developer Kit
  • NVIDIA Jetson Nano Module
  • NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit
  • NVIDIA Jetson TX2 Module
  • NVIDIA Jetson Xavier NX
  • NXP S32G-VNP-EVB
  • NXP S32G-VNP-RDB

Pełną listę urządzeń partnerów znajdziesz w AWS Partner Device Catalog. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zakwalifikować swoje urządzenie, odwiedź AWS Device Qualification Program.

 

Źródło: https://aws.amazon.com/blogs/aws/

Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.