AWS Backup Audit Manager dodaje nową kontrolkę do celu audytu punktu odzyskiwania (RPO)

11 lipca 2022

AWS Backup Audit Manager dodaje nową kontrolkę, której można użyć do audytu i raportowania celu punktu odzyskiwania (RPO) kopii zapasowych. Dzięki temu uruchomieniu możesz teraz określić cele organizacyjne punktu przywracania dla swoich zasobów i ocenić, czy punkty przywracania są zgodne.

Aby rozpocząć korzystanie z nowej kontrolki AWS Backup Audit Manager, po prostu włącz ją w istniejących strukturach AWS Backup Audit Manager. Po jej włączeniu, AWS Backup Audit Manager automatycznie uruchamia ją codziennie, monitorując Twoje RPO w oparciu o Twoje polityki ochrony danych i ostrzegając Cię o konieczności podjęcia działań naprawczych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Możesz również generować gotowe raporty audytora, aby pomóc w udowodnieniu zgodności Twoich zasad ochrony danych z określonymi przez Ciebie wymaganiami prawnymi dotyczącymi branży.

AWS Backup Audit Manager jest dostępny we wschodnich stanach USA (Ohio, Płn. Wirginia), zachodnich stanach USA (Płn. Kalifornia, Oregon), Kanadzie (Centrum), Europie (Frankfurt, Irlandia, Londyn, Paryż, Sztokholm), Ameryce Południowej (São Paulo), Azji i Pacyfiku (Hongkong, Bombaj, Seul, Singapur, Sydney, Tokio) i Bliskiego Wschodu (Bahrajn). Aby dowiedzieć się więcej o AWS Backup Audit Manager, odwiedź stronę produktu AWS Backup i dokumentację. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i cen AWS Backup, zobacz stronę Lista usług regionalnych AWS i cennik. Zacznij korzystać z AWS Backup Audit Manager za pomocą konsoli zarządzania AWS, zestawów SDK lub interfejsu wiersza polecenia.

 

Źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.