Application Load Balancers obsługują teraz wyłączanie równoważenia obciążenia między strefami na grupę docelową

17 listopada 2022

Moduły równoważenia obciążenia aplikacji obsługują teraz możliwość kierowania ruchu tylko do celów w tej samej strefie co węzły modułu równoważenia obciążenia.

Pozwala to zachować strefową izolację stosów oprogramowania przy jednoczesnym korzystaniu z modułów równoważenia obciążenia aplikacji w wielu strefach, zapewniając tym samym zwiększoną dostępność podczas awarii strefowych.

Możesz wyłączyć międzystrefowe równoważenie obciążenia dla poszczególnych grup docelowych i regionów. Możesz także użyć zestawu AWS SDK, aby programowo wyłączyć międzystrefowe równoważenie obciążenia dla wielu grup docelowych powiązanych z jednym lub kilkoma modułami równoważenia obciążenia. Ta funkcja działa w przypadku scenariuszy automatycznego skalowania w tle i gwarantuje, że aplikacje docelowe są skalowane na podstawie AZ. Ta funkcja dodaje również wymagane wymiary strefowe dla różnych istniejących metryk modułu równoważenia obciążenia.

Za wyłączenie międzystrefowego równoważenia obciążenia nie jest naliczana dodatkowa opłata. Ta funkcja jest dostępna we wszystkich komercyjnych regionach AWS oraz regionach AWS GovCloud (USA). Sprawdź dokumentację ALB, aby dowiedzieć się więcej.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.