Amazon RDS zwiększa limit jednoczesnych kopii do 20 migawek na region docelowy

11 lipca 2022

Aktualnie Amazon RDS pozwala mieć do 20 jednoczesnych żądań kopii migawek na region docelowy na konto, co stanowi ewidentny wzrost w porównaniu z poprzednim limitem pięciu jednoczesnych kopii na region docelowy na konto.

Nowy limit dotyczy migawek Microsoft SQL Server, silników Oracle, Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon RDS dla MySQL i Amazon RDS dla silników MariaDB w regionach AWS, w których dostępna jest usługa Amazon RDS. Ta funkcja została włączona na Twoim koncie i z Twojej strony nie jest wymagana żadna aktywność.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania migawek RDS, zapoznaj się z przewodnikiem dokumentacji.

Źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.