Amazon ElastiCache obsługuje teraz publikowanie dzienników Redis w Amazon CloudWatch Logs i Kinesis Data Firehose

20 maja 2021

Możesz teraz opublikować logi Redis typu slowlog z klastrów Amazon ElastiCache dla Redis do Amazon CloudWatch Logs i Amazon Kinesis Data Firehose. Log Redis slow log zapewnia wgląd w czas wykonywania poleceń w klastrze Redis, umożliwiając ciągłe monitorowanie wydajności tych operacji. Możesz wybrać wysyłanie tych logów w formacie JSON lub tekstowym do Amazon CloudWatch Logs i Amazon Kinesis Data Firehose.

Funkcja ta jest dostępna dla klastrów Amazon ElastiCache z Redis w wersji 6 i jest obsługiwana we wszystkich regionach AWS. Możesz włączyć logowanie do nowych lub istniejących klastrów za pomocą konsoli Amazon ElastiCache, interfejsu AWS CLI lub zestawu AWS SDK. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź dokumentację Amazon ElastiCache dla Redis.

 

źródło: AWS