Amazon EC2 Auto Scaling umożliwia definiowanie 40 typów instancji podczas definiowania zasad instancji mieszanych (Mixed Instances Policy)

22 stycznia 2021

Amazon EC2 Auto Scaling umożliwia definiowanie 40 typów instancji podczas definiowania zasad instancji mieszanych (Mixed Instances Policy)

Amazon EC2 Auto Scaling od teraz obsługuje do 40 typów instancji wraz z zasadami instancji mieszanych. To podwaja liczbę typów instancji, które możesz określać. Do tej pory możliwe było określenie jedynie 20 typów instancji. Od teraz możesz skonkretyzować do 40 typów po wcześniejszym utworzeniu grupy Auto Scaling i w trakcie aktualizacji istniejących grup automatycznego skalowania. Możesz korzystać z sekcji Overrides w strukturze zasad instancji mieszanych, aby wprowadzić do 40 typów instancji, które Amazon EC2 Auto Scaling może wykorzystać do zaopatrzenia instancji On-Demand i Spot. Wykorzystując różnorodność typów instancji, możesz utrzymywać dostępność obciążenia roboczego, ponieważ możesz udostępnić zasoby aplikacji w większej liczbie instancji Spot w każdej strefie dostępności i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu niewystarczającej pojemności w przypadku wystąpienia na żądanie. Uruchamianie zasobów swoich aplikacji w różnorodnych pulach instancji Spot pozwala Ci także na zredukowanie kosztów operacyjnych.

Amazon EC2 Automatic Scaling pomaga w utrzymaniu dostępności aplikacji i pozwala na automatyczne dodawanie i usuwanie instancji EC2 zgodnie z określonymi przez Ciebie warunkami. Możesz korzystać z funkcji fleet management, aby utrzymać swoją flotę w dobrym stanie i dostępności. Ta funkcja jest dostępna we wszystkich regionach komercyjnych oraz AWS GovCloud (US), gdzie Amazon EC2 Auto Scaling jest dostępna. Więcej informacji znajdziesz na stronie dokumentacji Amazon EC2 Auto Scaling.

 

Źródło: https://aws.amazon.com/blogs/aws/

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.