Amazon EC2 Auto Scaling dodaje obsługę lokalnych stref czasowych dla zaplanowanego skalowania

25 marca 2021

Funkcja zaplanowanego skalowania dla Amazon EC2 Auto Scaling umożliwia Ci zaplanowanie harmonogramu dla grupy Auto Scaling w celu skalowania w obrębie zdolności produkcyjnej EC2.

Amazon EC2 Auto Scaling od teraz umożliwia Ci ustawienie lokalnej strefy czasowej dla zaplanowanych działań skalowania poprzez interfejs wiersza poleceń AWS Command Line Interface (CLI) i AWS SDK, wraz z obsługą konsoli AWS Management Console i już wkrótce – AWS CloudFormation. Wybieranie stref czasowych znacznie ułatwia przeglądanie harmonogramów oraz eliminuje potrzebę dostosowywania harmonogramów do czasu letniego (DTS).

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich regionach AWS oraz w regionach AWS GovCloud (US). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej funkcji, odwiedź dokumentację AWS.

źródło: AWS