138 usług AWS uzyskało certyfikat CSA STAR Level 2

21 stycznia 2021

Amazon Web Services (AWS) uzyskał certyfikat Cloud Security Alliance (CSA) Security Trust Assurance and Risk (STAR) na poziomie Level 2 bez żadnych zastrzeżeń.

 

Certyfikacja CSA STAR Level 2 jest rygorystyczną, niezależną od stron trzecich oceną bezpieczeństwa dostawcy usług w chmurze. Certyfikat pokazuje, że dostawca spełnia obowiązujące wymagania normy ISO/IEC 27001:2013 dotyczącej systemu zarządzania i zajął się wymaganiami krytycznymi dla bezpieczeństwa w chmurze, jak określono w kryteriach CSA Cloud Controls Matrix. Certyfikat CSA STAR Level 2 weryfikuje dla klientów wykorzystanie dobrych praktyk i pozycji bezpieczeństwa oferty AWS Cloud.

Ernst and Young Certify Point wydał certyfikat w dniu 6 listopada 2020 roku. Regiony AWS objęte certyfikatem znajdują się w CSA STAR Level 2, a pełna lista usług AWS w zakresie CSA STAR Level 2 jest dostępna na stronie ISO and CSA STAR Certified. Certyfikat CSA STAR Level 2 można przeglądać oraz pobrać na stronie oraz w konsoli poprzez AWS Artifact. Dodatkowo certyfikat jest również dostępny do pobrania z rejestru certyfikacji CSA STAR.

 

Źródło: https://aws.amazon.com/blogs/aws/

Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.