AWS IoT FleetWise jest już ogólnie dostępny – z łatwością zbieraj dane pojazdu i wysyłaj do Chmury

13 października 2022

Dziś autorzy ogłaszają powszechną dostępność AWS IoT FleetWise, w pełni zarządzanej usługi AWS, która ułatwia zbieranie, przekształcanie i przesyłanie danych pojazdów do chmury.

W ostatnim AWS re:Invent 2021 zapoznali się z AWS IoT FleetWise, wysłuchali opinii klientów i poprawili funkcje dla różnych przypadków użycia przetwarzania danych pojazdu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Dzięki AWS IoT FleetWise producenci samochodów, operatorzy flot i dostawcy motoryzacyjni mogą wyeliminować złożoną zmienność gromadzenia danych z flot pojazdów na dużą skalę. Możesz uzyskać dostęp do ustandaryzowanych danych pojazdu z całej floty i uniknąć tworzenia niestandardowych systemów gromadzenia danych lub możesz zintegrować AWS IoT FleetWise, aby ulepszyć istniejące systemy. AWS IoT FleetWise umożliwia inteligentne zbieranie danych, które wysyła dokładnie te dane, których potrzebujesz z pojazdu do chmury. Możesz wykorzystać dane do analizy stanu floty pojazdów, aby szybciej zidentyfikować potencjalne problemy z konserwacją lub sprawić, by systemy informacyjno-rozrywkowe w pojazdach były bardziej inteligentne. Ponadto można go używać do trenowania modeli uczenia maszynowego (ML), które poprawiają niezależną jazdę i zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS).

Na przykład temperatura akumulatora pojazdu elektrycznego (EV) jest krytycznym wskaźnikiem, który powinien być stale analizowany dla całej floty pojazdów. Aby uniknąć kosztownego ciągłego pozyskiwania danych, możesz zoptymalizować gromadzenie danych, ustawiając próg temperatury akumulatora pojazdu elektrycznego. Wyniki tej analizy byłyby dostarczane do działu inżynierii jakości producenta samochodów, umożliwiając szybką ocenę krytyczności i możliwych przyczyn źródłowych wszelkich problemów zidentyfikowanych w określonych temperaturach. Na podstawie analizy przyczyn źródłowych producent samochodów może podjąć krótkoterminowe działania mające na celu wsparcie kierowcy dotkniętego problemem, a także średnioterminowe działania mające na celu poprawę jakości pojazdu.

W jaki sposób działa AWS IoT FleetWise

AWS IoT FleetWise zapewnia ramy modelowania pojazdów, których można użyć do modelowania pojazdu oraz jego czujników i siłowników w chmurze. Aby umożliwić bezpieczną komunikację między pojazdem a chmurą, AWS IoT FleetWise udostępnia również aplikację AWS IoT FleetWise Edge Agent, której można używać do pobierania i instalowania elektronicznych jednostek sterujących (ECU) w pojeździe, takich jak brama, sterownik informacyjno-rozrywkowy w pojeździe, itp. Innymi słowy definiujesz schematy gromadzenia danych w chmurze i wdrażasz je w swoim pojeździe.

AWS IoT FleetWise

Agent AWS IoT FleetWise Edge działający w Twoim pojeździe wykorzystuje schematy gromadzenia danych, aby kontrolować, jakie dane należy zbierać i kiedy przesyłać je do chmury. Dane zbierane i przetwarzane przez oprogramowanie AWS IoT FleetWise Edge Agent trafiają bezpośrednio do Twojej tabeli Amazon Timestream lub repozytoriów Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) za pośrednictwem AWS IoT Core.

Właściwości AWS IoT FleetWise

Aby rozpocząć korzystanie z AWS IoT FleetWise, możesz zarejestrować swoje konto i skonfigurować ustawienia za pomocą konsoli AWS. AWS IoT FleetWise automatycznie rejestruje Twoje konto AWS, rolę IAM i zasoby Amazon Timestream.

Oprogramowanie Edge Agent to aplikacja w języku C++ dystrybuowana jako kod źródłowy i jest dostępna na GitHub do zbierania, dekodowania, normalizowania, buforowania i pozyskiwania danych pojazdu do AWS. Obsługuje wiele opcji wdrażania, takich jak bramki pojazdów, systemy informacyjno-rozrywkowe, jednostki sterujące telematyki (TCU) lub urządzenia z rynku wtórnego. Gdy pojazdy są połączone z chmurą, Edge Agent stale otrzymuje schematy gromadzenia danych i zbiera, dekoduje, normalizuje i przetwarza przekształcone dane pojazdu do AWS.

AWS IoT FleetWise

Pora poznać zalety i funkcje AWS IoT FleetWise:

Signal Catalog

Signal catalog zawiera zbiór sygnałów pojazdu. Sygnały to podstawowe struktury, które definiujesz jako zawierające dane pojazdu i jego metadane. Sygnałem może być czujnik i jego stan, atrybut jako statyczna informacja producenta, gałąź reprezentująca zagnieżdżoną strukturę, taką jak wyrażenie Vehicle.Powertrain.combustionEngine lub element wykonawczy, taki jak stan urządzenia pojazdu. Na przykład można utworzyć czujnik do odbierania wartości temperatury w pojeździe i przechowywania jego metadanych, w tym nazwy czujnika, typu danych i jednostki.

Signal Catalog

Sygnały w katalogu sygnałów można wykorzystać do modelowania pojazdów, które wykorzystują różne protokoły i formaty danych. Na przykład istnieją dwa samochody wyprodukowane przez różnych producentów samochodów: jeden wykorzystuje sieć kontrolera (CAN) do przesyłania danych dotyczących temperatury w pojeździe, a drugi wykorzystuje protokół diagnostyki pokładowej (OBD).

Możesz zdefiniować czujnik w katalogu sygnałów, aby otrzymywać wartości temperatury w pojeździe. Ten czujnik może być używany do reprezentowania termopar w obu samochodach, niezależnie od tego, jak te dane o temperaturze są dostępne w sieciach pojazdów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie katalogów sygnałów i zarządzanie nimi w dokumentacji AWS.

Modele samochodów

Modele pojazdów to wirtualne reprezentacje deklaratywne, które standaryzują format Twoich pojazdów i definiują relacje między sygnałami w pojazdach. Modele pojazdów wymuszają spójne informacje w wielu pojazdach tego samego typu, dzięki czemu można szybko skonfigurować i utworzyć flotę pojazdów. W każdym modelu pojazdu można dodać sygnały, w tym atrybuty, gałęzie (hierarchie sygnałów), czujniki i elementy wykonawcze.

Możesz zdefiniować schematy oparte na warunkach, aby kontrolować, jakie dane mają być zbierane, np. wartości temperatury w pojeździe przekraczające 40 stopni. Możesz również zdefiniować schematy oparte na czasie, aby kontrolować częstotliwość zbierania danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create and manage vehicle models w dokumentacji AWS.

AWS IoT FleetWise

Gdy manifest dekodera jest powiązany z modelem pojazdu, można utworzyć pojazd. Każdy pojazd odpowiada rzeczy AWS IoT. Możesz użyć istniejącej rzeczy AWS IoT, aby stworzyć pojazd lub ustawić AWS IoT FleetWise, aby automatycznie utworzyć rzecz AWS IoT dla twojego pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Provision vehicles w dokumentacji AWS. Po utworzeniu pojazdów możesz zacząć tworzyć dla nich kampanie.

Kampanie

Kampania daje agentowi AWS IoT FleetWise Edge instrukcje dotyczące wybierania, zbierania i przesyłania danych do chmury. Możesz utworzyć kampanię z atrybutami pojazdu dodanymi podczas tworzenia pojazdów oraz schematem zbierania danych. Możesz ręcznie zdefiniować schemat zbierania danych albo wyrażenia logiczne oparte na warunku, takie jak $variable.myVehicle.InVehicleTemperature > 40,0 albo oparte na czasie gromadzenie danych w milisekundach, na przykład od 10000 do 60000 milisekund. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie kampanii w dokumentacji AWS.

Po utworzeniu i zatwierdzeniu kampanii AWS IoT FleetWise automatycznie wdraża kampanię w wymienionych pojazdach. Oprogramowanie AWS IoT FleetWise Edge Agent nie rozpoczyna zbierania danych, dopóki trwająca kampania nie zostanie wdrożona w pojeździe. Jeśli chcesz wstrzymać zbieranie danych z pojazdów połączonych z kampanią, na stronie Podsumowanie kampanii wybierz Zawieś. Aby wznowić zbieranie danych z pojazdów połączonych z kampanią, wybierz Wznów.

AWS IoT FleetWise

 

Wersja demonstracyjna – Wizualizacja danych pojazdu

Oto demo, które ma na celu pokazanie, w jaki sposób AWS IoT FleetWise może ułatwić zbieranie danych o pojazdach i wykorzystywać je do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych. W tym demo możesz symulować dwa rodzaje pojazdów. NXP GoldBox zasilany przez dystrybucję Automotive Grade Linux, która uruchamia agenta AWS IoT FleetWise jako komponent AWS IoT Greengrass lub całkowicie wirtualny pojazd zaimplementowany jako Amazon EC2 oparty na instancji AWS Graviton ARM. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz przewodnik wprowadzający i kod źródłowy w repozytorium GitHub.

Pojazd w CARLA Simulator może prowadzić samodzielnie lub za pomocą kierownicy do gier podłączonej do pulpitu. Możesz obejrzeć wideo demonstracyjne na żywo.

 

AWS IoT FleetWise

Dane są zbierane przez AWS IoT FleetWise i przechowywane w tabeli Amazon Timestream oraz wizualizowane na pulpicie graficznym Grafana.

AWS IoT FleetWise

Opinie klientów i partnerów

W okresie przedpremierowym usłyszeliśmy wiele opinii od naszych klientów i partnerów z branży motoryzacyjnej, takich jak producenci samochodów, operatorzy flot i dostawcy motoryzacyjni.

Na przykład Hyundai Motor Group (HMG) to globalny producent pojazdów, który oferuje konsumentom bogatą technologicznie gamę samochodów, SUV-ów i pojazdów zelektryfikowanych. HMG skorzystało z usług AWS, takich jak Amazon SageMaker, aby skrócić czas szkolenia modelu ML dla modeli jazdy autonomicznej.

Haeyoung Kwon, wiceprezes i szef grupy rozwoju infotainment w HMG, powiedział:

„Jako wiodący światowy producent pojazdów, doceniliśmy szeroki zakres usług AWS, aby pomóc w tworzeniu nowych możliwości połączonych pojazdów. Dzięki większej ilości danych dostępnych z naszej rozwijającej się globalnej floty samochodów połączonych z siecią, nie możemy się doczekać wykorzystania AWS IoT FleetWise, aby odkryć, w jaki sposób możemy tworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenia związane z posiadaniem dla naszych klientów”.

LG CNS to globalny dostawca usług IT i AWS Premier Consulting Partner, który przekształca inteligentne usługi transportowe, tworząc zaawansowany system transportowy, który jest wygodny i bezpieczny, maksymalizując efektywność operacyjną wielu środków transportu, w tym autobusów, metra, taksówek, kolei i samolotów.

Jae Seung Lee, wiceprezes LG CNS, powiedział:

„W LG CNS jesteśmy zaangażowani w rozwój technologii, która napędza przyszłość transportu. Korzystając z AWS IoT FleetWise, tworzymy nową platformę danych, która pozwala nam pobierać, analizować i symulować warunki pojazdu w czasie rzeczywistym. Dzięki tym zaawansowanym spostrzeżeniom nasi klienci mogą lepiej zrozumieć swoje pojazdy, a w rezultacie usprawnić podejmowanie decyzji dotyczących ich flot”.

Bridgestone jest światowym liderem w branży opon i gumy, wykorzystując swoją wiedzę fachową w zakresie dostarczania rozwiązań zapewniających bezpieczną i zrównoważoną mobilność. Bridgestone od kilku lat współpracuje z AWS, aby opracować system, który dostarcza spostrzeżenia pochodzące z interakcji między oponą a pojazdem przy użyciu zaawansowanych możliwości uczenia maszynowego w Amazon SageMaker.

Brian Goldstine, prezes ds. rozwiązań mobilnych i zarządzania flotą w Bridgestone Americas Inc., powiedział:

„Bridgestone współpracuje z AWS, aby przekształcić usługi cyfrowe, które świadczymy naszym producentom samochodów, flotom i klientom detalicznym. Z niecierpliwością czekamy na zbadanie, w jaki sposób AWS IoT FleetWise ułatwi naszym klientom zbieranie szczegółowych danych dotyczących opon, które mogą dostarczyć nowych informacji na temat ich produktów i zastosowań”.

Renesas Electronics Corporation jest światowym liderem w dziedzinie mikrokontrolerów, produktów analogowych, zasilających i układów scalonych (SoC). Firma Renesas uruchomiła platformy programistyczne IoT typu cell-to-cloud i swoje zestawy programistyczne w chmurze, które można uruchomić na AWS IoT Core i FreeRTOS.

Yusuke Kawasaki, dyrektor Renesas Electronics Corporation, powiedział:

„Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat ilość danych z połączonych pojazdów gwałtownie wzrośnie, napędzana przez nowe i zmieniające się oczekiwania klientów. W rezultacie Renesas koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb inżynierów motoryzacyjnych stojących w obliczu rosnącej złożoności systemu. Włączenie AWS IoT FleetWise do naszego rozwiązania bramy pojazdów pozwoli naszym klientom cieszyć się naszym gotowym na rynek podejściem do gromadzenia danych na dużą skalę i przyspieszyć strategię rozwoju chmury. Nie możemy się doczekać dalszej współpracy z AWS, aby zapewnić naszym klientom lepsze i prostsze środowisko programistyczne”.

Współpracując z AWS IoT FleetWise Partners, możesz skorzystać z rozwiązań, które usprawnią Twoje projekty IoT, zmniejszą ryzyko Twoich wysiłków i skrócą czas osiągania wartości. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak AWS przyspiesza cyfrową transformację branży motoryzacyjnej, zobacz AWS for Automotive.

Dostępne już dziś

AWS IoT FleetWise jest teraz ogólnie dostępny w regionach wschodnich stanów USA (płn. Wirginia) i Europy (Frankfurt). Płacisz za pojazdy, które stworzyłeś i wiadomości za pojazd miesięcznie. Dodatkowe usługi używane wraz z AWS IoT FleetWise, takie jak AWS IoT Core i Amazon Timestream, są rozliczane oddzielnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem AWS IoT FleetWise.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę zasobów AWS IoT FleetWise, w tym dokumentację, filmy i wpisy na blogu. Autorzy proszą o przesyłanie opinii do AWS re:Post dla AWS IoT FleetWise lub za pośrednictwem zwykłych kontaktów wsparcia AWS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Hostersi odpowiadali za migrację naszej platformy Nsflow do środowiska Amazon Web Services, opartego na klastrach Kubernetes. Proces został przeprowadzony z zachowaniem pryncypiów CI/CD, zapewniających sprawną migrację. Współpracę z Hostersami oceniamy wysoko, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizm, elastyczność i zaangażowanie osób biorących udział w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera, o rozbudowanych kompetencjach w obszarze AWS i Kubernetes.

Tomasz Kowalczyk
CEO NeuroSYS Sp. z o.o.
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.