Amazon Managed Service dla Prometheus jest dostępna wraz z Alert Manager and Ruler

27 września 2021

Podczas wydarzenia AWS re:Invent 2020, AWS zaprezentował wersję zapoznawczą usługi Amazon Managed Service for Prometheus, usługi monitorowania zgodnej z protokołem Prometheus o otwartym kodzie źródłowym, która ułatwia monitorowanie aplikacji kontenerowych na dużą skalę.

Dzięki usłudze Amazon Managed Service for Prometheus możesz używać języka zapytań Prometheus (PromQL) do monitorowania wydajności obciążeń kontenerowych bez konieczności zarządzania podstawową infrastrukturą wymaganą do skalowania i zabezpieczania pozyskiwania, przechowywania, alertów i zapytań dotyczących metryk operacyjnych.

Usługa Amazon Managed Service for Prometheus automatycznie skaluje się wraz ze wzrostem Twoich potrzeb w zakresie monitorowania. Jest to usługa o wysokiej dostępności wdrożona w wielu strefach dostępności (AZ), która integruje funkcje zabezpieczeń i zgodności AWS. Usługa oferuje natywne wsparcie dla PromQL, a także możliwość pozyskiwania metryk Prometheus od ponad 150 eksporterów Prometheus utrzymywanych przez społeczność open source.

Dzięki Amazon Managed Service for Prometheus możesz zbierać metryki Prometheus z Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) przy użyciu AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) lub serwerów Prometheus jako agentów.

W ramach wersji zapoznawczej AWS wprowadził menedżera alertów wysokiej dostępności do projektu open source Cortex, zapewniającego skalowalny horyzontalnie, wysokodostępny, wielodostępny, długoterminowy magazyn dla Prometheus. Ponadto AWS obniżył cenę pobieranych próbek metryk nawet o 84 procent i wsparł gromadzenie metryk dla aplikacji AWS Lambda przez ADOT.

21 września AWS ogłosił ogólną dostępność usługi Amazon Managed Service dla Prometheusa z nowymi funkcjami, takimi jak Alert Manager i Ruler, które obsługują usługę Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) jako miejsce docelowe odbierania powiadomień z Alert Manager’a. Amazon SNS można zintegrować z miejscami, takimi jak poczta e-mail, webhook, Slack, PagerDuty, OpsGenie lub VictorOps.

Pierwsze kroki z Alert Manager

Aby rozpocząć pracę w AWS Management Console, wystarczy utworzyć workspace, logiczną przestrzeń przeznaczoną do przechowywania, alertów i zapytań o metryki z jednego lub więcej serwerów Prometheus. Możesz skonfigurować pozyskiwanie metryk Prometheus do tego workspace’u za pomocą Helm i wysyłać zapytania do tych metryk. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pierwsze kroki w Podręczniku użytkownika usługi zarządzanej przez Amazon for Prometheus.

channy eks metrics

AWS dodał również nowy menedżer alertów i funkcje zarządzania regułami. Usługa obsługuje dwa typy reguł: reguły nagrywania i reguły alertów. Te pliki reguł mają ten sam format YAML, co samodzielny Prometheus, który można konfigurować w regularnych odstępach czasu.

Aby skonfigurować workspace za pomocą zestawu reguł, wybierz Add namespace w Rules management i wybierz plik reguł formatu YAML.

channy eks metrics

Przykładowy plik reguł rejestruje metryki użycia procesora w obciążeniach kontenera i wyzwala alert, jeśli użycie CPU jest wysokie przez pięć minut.

amp rule group

Następnie możesz utworzyć nowy temat Amazon SNS lub ponownie użyć istniejącego tematu SNS, do którego będzie kierował alerty. Menedżer alertów kieruje alerty do SNS, a SNS do dalszych lokalizacji. Skonfigurowane reguły alertów będą uruchamiać alerty do Menedżera alertów, który deduplikuje, grupuje i przekierowuje alerty do Amazon SNS za pośrednictwem odbiornika SNS. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail o alertach, skonfiguruj subskrypcję e-mail dla posiadanego tematu SNS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Z przyjemnością polecamy firmę Hostersi, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji wdrożenia skalowalnej infrastruktury w Amazon Web Services, opartej o technologię Kubernetes i metodykę DevOps.  Hostersi okazali się niezwykle proaktywnym partnerem, który nie tylko wdrażał wskazane rozwiązania, ale proponował optymalne narzędzia i technologie, które sprawiły, że efekt wdrożenia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Polecamy!

Grzegorz Lentzy
IT Director LINK Mobility
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.