Raport - Wpływ COVID – 19 na branżę IT

17 sierpnia 2020

Raport - wpływ COVID-19 na branżę IT

Jak sytuacja związana z COVID-19 wpłynęła na branżę IT? Jakie wyzwania i perspektywy czekają IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Zapraszamy do lektury opracowania Hostersi, w którym postanowiliśmy zapytać kadrę zarządczą i menadżerską o impakt pandemii na ich biznesy.

 

Z badania wynika, że dla 33% respondentów pandemia spowodowała negatywne konsekwencje, wymuszając rezygnację z prowadzenia projektów i konieczność obniżania kosztów wykorzystywanych usług. Jednocześnie 30% respondentów uznało, że pandemia nie miała wpływu na biznes, a 21% wskazało zwiększenie ilości zleceń. Oznacza to, że 51% ankietowanych jest zdania, że zaistniała sytuacja nie wyrządziła im większych szkód.

 

W obliczu pandemii COVID-19 głównymi wyzwaniami są konieczność zmiany sposobu i stylu pracy, zmiany planów i strategii działania, zmiany zarządzania pracownikami oraz wdrożenie szkoleń online.

Większość respondentów oceniła pozytywnie rozwiązania, które zostały wdrożone przed pandemią - 37% respondentów określiło je jako dobre, a 31% jako bardzo dobre. 81% respondentów woli samodzielnie zarządzać infrastrukturą IT, a 19% jest zdecydowanych na outsourcing zarządzania infrastrukturą.

Interesujące wyniki zaobserwowano w pytaniu o plany dotyczące optymalizacji kosztów IT, gdzie nieznaczną przewagę (52% do 48%) uzyskali respondenci, nieplanujący takich działań w najbliższym czasie.

Badanie przeprowadzono w okresie od 15 maja do 3 lipca 2020 z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety - Webankieta.pl. Grupą odbiorców była kadra zarządzająca z branży IT. Ankietowani odpowiadali na pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Udział w badaniu wzięło 63 respondentów, wśród których 49% stanowili szefowie firm, a 51% project managerowie.

Należy też pamiętać, że badanie odbyło się po pierwszej fali pandemii, przez co dopiero po analizie danych z całego roku będzie można uzyskać kompleksowy obraz branży IT, zarówno podczas pandemii, jak i po jej zakończeniu.

 

POBIERZ RAPORT Z BADANIA

Raport - wpływ COVID-19 na branżę IT