Punkty dostępowe Amazon S3 Multi-Region przyspieszają dostęp do zreplikowanych zestawów danych nawet o 60%

16 września 2021

Punkty dostępowe Amazon S3 Multi-Region zwiększają wydajność nawet o 60% podczas uzyskiwania dostępu do zestawów danych, które są replikowane w wielu regionach AWS.

Bazując na AWS Global Accelerator, Punkty dostępowe S3 uwzględniają takie czynniki jak przeciążenie sieci i lokalizacja wysyłającej żądanie aplikacji, aby w dynamiczny sposób kierować żądania przez sieć AWS do kopii danych o najmniejszym opóźnieniu. Ten automatyczny routing umożliwia korzystanie z globalnej infrastruktury AWS przy zachowaniu prostej architektury aplikacji.

Punkty dostępowe S3 Multi-Region zapewniają pojedynczy globalny punkt końcowy, który gwarantuje dostęp do zestawu danych obejmującego wiele segmentów S3 w różnych regionach AWS. To z kolei pozwala na tworzenie aplikacji typu Multi-Region o tej samej prostej architekturze używanej w jednym regionie, a następnie uruchamianie tych aplikacji w dowolnym miejscu na świecie. Żądania aplikacji wysyłane do globalnego punktu końcowego wieloregionalnego punktu dostępowego S3 automatycznie kierują się przez globalną sieć AWS do zasobnika S3 z najmniejszym opóźnieniem sieci. Umożliwia to aplikacjom automatyczne omijanie przeciążonych segmentów sieci w publicznym Internecie, poprawiając wydajność i niezawodność aplikacji.

Aplikacje działające lokalnie lub w ramach AWS również mogą łączyć się z punktem dostępowym S3 Multi-Region za pomocą AWS PrivateLink. Ustanowienie połączenia PrivateLink z punktem dostępu S3 Multi-Region umożliwia kierowanie żądań S3 do AWS lub poprzez wiele regionów AWS przez połączenie prywatne przy użyciu bardzo prostej architektury i konfiguracji sieci.

Oprócz uproszczenia routingu żądań dla Amazon S3, punkty dostępu S3 Multi-Region zapewniają nową konsolę zarządzania S3 do zarządzania wszystkimi aspektami wieloregionalnej konfiguracji S3. W konsoli zarządzania S3 punkty dostępu S3 Multi-Region przedstawiają scentralizowany widok podstawowej topologii replikacji, metryk replikacji i konfiguracji routingu żądań. Daje to znacznie prostszy sposób tworzenia, zarządzania i monitorowania pamięci masowej dla aplikacji wieloregionalnych.

Możesz rozpocząć pracę z punktami dostępowymi S3 Multi-Region, korzystając z interfejsu API Amazon S3, CLI, SDK lub za pomocą kilku kliknięć w konsoli zarządzania S3. Aby zobaczyć pełną listę obsługiwanych regionów AWS, zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika punktów dostępowych S3 Multi-Region.

Punkty dostępowe S3 Multi-Region są dostępne za niską opłatą za routing GB, a także za dodatkową opłatą za przyspieszenie internetu dla żądań, które są kierowane do S3 spoza AWS. Aby dowiedzieć się, jak działają punkty dostępowe S3 Multi-Region, zapoznaj się z ogólnym zarysem oraz wideo. Aby dowiedzieć się więcej na temat punktów dostępowych S3 Multi-Region, odwiedź stronę funkcji, zapoznaj się z wpisem na blogu oraz odwiedź przewodnik użytkownika.

źródło:AWS

 

Case Studies
Referencje

Hostersi zrealizowali usługi konsultingowe z zakresu doboru odpowiedniej bazy danych w Amazon Web Services oraz pomyślnie przeprowadzili migrację bazy danych MySQL do Amazon Aurora. 

Tomasz Ślązok
CTO Landingi
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.