Optymalizacja kosztów Twojego środowiska SaaS dzięki AWS Well-Architected SaaS Lens

19 lipca 2021

Przejmowanie, zarządzanie i analizowanie kosztów stanowi istotną część każdej działalności związanej z oprogramowaniem jako usługą (SaaS).

W środowisku obsługującym wielu użytkowników, gdzie obciążenia dzierżawców bywają nieprzewidywalne, a profil i aktywność dzierżawców cały czas się zmieniają, niezwykle ważne jest zrozumienie, w jaki sposób ci dzierżawcy wpływają na ślad kosztowy Twojej aplikacji.

Bez solidnego zrozumienia profilu kosztów środowiska SaaS, bardzo trudno będzie ocenić modele warstwowe i cenowe Twojego rozwiązania. W tym artykule autorzy pomogą Ci odkryć, w jaki sposób filar Optymalizacja kosztów z AWS Well Architected SaaS Lens określa konkretne praktyki, które mogą pomóc Ci poprawić profil kosztów Aplikacji SaaS.

Filar SaaS Lens Cost Optimization rozszerza AWS Well-Architected Framework i skupia się na kwestiach kosztów związanych ze środowiskami obsługującymi wielu odbiorców. Obejmuje to strategie, które umożliwiają dostawcom SaaS pomiar zużycia zasobów przez dzierżawców i skorelowanie tego działania z kosztami infrastruktury.

Optymalizacja kosztów w środowiskach SaaS

W środowiskach SaaS, które dostępne są wielu klientom, bardzo często trudno jest uchwycić i przeanalizować koszty. To, jak dzierżawcy zużywają zasoby, w jaki sposób zaprojektowane jest Twoje rozwiązanie SaaS czy usługi, z których korzystasz – wszystkie te czynniki mogą sprawić, że przypisanie określonego zużycia kosztów w przypadku poszczególnych najemców będzie znacznie trudniejsze.

Aby utworzyć profil kosztów rozwiązania SaaS, musisz być w stanie określić, w jaki sposób koszt Twojego środowiska jest dzielony pomiędzy komponenty systemu i dzierżawców. W ramach tego starania bardzo często należy zidentyfikować metryki jednostkowe, reprezentujące kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które najlepiej odzwierciedlają i mierzą wydajność systemu. Artykuł „Czym jest metryka jednostek?” jest w stanie powiedzieć więcej na ten temat.

W tym miejscu warto skupić się na określeniu sposobu zbierania danych, które pozwolą nam na obliczenie kosztu na najemcę. Te dane na temat kosztów są niezwykle cenne dla zespołów inżynierskich, a jeszcze ważniejsze dla liderów biznesu, którzy dbają o kondycję i rozwój Twojej firmy.

Możesz wykorzystać metrykę jednostkową, w miarę jak Twój system ewoluuje od początkowego produktu o minimalnej opłacalności (MVP) poprzez ogólną dostępność i dalej, do kształtowania decyzji architektonicznych, planów funkcji i zmian cen.

Warto jednak pamiętać, że skorelowanie z innymi twórcami może być trudne. Dlatego też rozpocznij od małych i powtarzaj, w miarę jak zademonstrujesz wartość. Dane posiadają charakter informacyjny dla wielu interesariuszy i mogą kształtować plan działania dzięki widoczności dzierżawy. Należy przede wszystkim skupić się na tworzeniu możliwości pomiaru, który odzwierciedla ogólną dystrybucję i trend zużycia dzierżawy, zamiast skupiać się na pomiarze każdej zużytej jednostki zasobu.

Przybliżony koszt na dzierżawcę jest w stanie zapewnić wczesny dostęp do wskaźników dotyczących tego, w jaki sposób Twoje rozwiązanie być może będzie musiało się rozwijać. Oto kilka przykładów punktów danych o kosztach SaaS, które mogą okazać się cenne dla inżynierów, zespołów operacyjnych, właścicieli produktów i liderów biznesowych:

 • Czy dzierżawcy w warstwie podstawowej narzucają wyższe koszty niż najemcy w warstwie premium?
 • W jaki sposób wzorce wykorzystania dzierżawy zmieniają profil kosztów w Twoim środowisku?
 • Jaki jest koszt zasobów obsługujących tego najemcę?
 • Które z funkcji kosztują więcej niż pozostałe?
 • Czy używamy optymalnego modelu cenowego i oferty cenowej dla naszych warstw, użytkowania lub funkcji?

Więcej informacji na temat wdrażania pomiarowych środowisk SaaS można znaleźć w oficjalnym dokumencie SaaS w sekcji Zasobów tuż pod sekcją Filar kosztów lub w AWS SaaS Factory Insights Hub.

Filar optymalizacji kosztów

Filar The SaaS Lens Cost Optimization zawiera w sobie dwa pytania. Każdemu z nich towarzyszy krótkie podsumowanie zalecanych praktyk dla danego tematu. Zawiera to zestaw wymaganych, dobrych i najlepszych praktyk, a także odniesienie do odpowiedniej zawartości związanej z omawianymi tematami.

Poniżej znajduje się wysoce zaawansowany widok zakresu i celów każdego pytania. Aby uzyskać na ten temat więcej informacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą filaru niezawodności w oficjalnym dokumencie SaaS i narzędziu AWS Well-Architected Tool. Wskazówki dotyczące poprawy aktualnej postawy można znaleźć w planie SaaS Lens Improvement Plan znajdującym się w narzędziu Well-Architected Tool.

SaaS COST1: W jaki sposób mierzyć zużycie zasobów przez poszczególnych najemców?

Pierwsze pytanie skupia się na zebraniu metryk i stworzeniu procentowego zużycia. Celem jest przypisanie zużycia infrastruktury do poszczególnych dzierżawców systemu oraz metryk powierzchni, których można użyć do profilowania aktywności i wzorców zużycia dzierżawców.

To z kolei umożliwia Ci zebranie wystarczającego wglądu w to, aby móc przybliżyć i obliczyć ślad infrastruktury każdej dzierżawy korzystającej z aplikacji SaaS.

Trzy najlepsze sposoby w momencie, gdy przechodzimy od „Wymagane” do „Najlepsze”, umożliwiają Ci przejście od prostego widoku zużycia do widoku szczegółowego, który zapewnia bardziej rozbudowane informacje.

Te metryki mogą mieć znaczący wpływ na codzienną działalność SaaS. Oprócz tego odgrywają bezpośrednią rolę w kształtowaniu ogólnych modeli biznesowych i architektonicznych SaaS.

Najlepsze sposoby:

 • Przybliżone zużycie dzierżawy: prosta metryka (na przykład liczba żądań) jest wykorzystana do utworzenia przybliżonej alokacji zużycia dla każdej dzierżawy. Procesy ręczne są wykorzystywane do skorelowania takiej alokacji najemcy z rachunkiem AWS w celu uzyskania przybliżonego oszacowania kosztu na najemcę;
 • Zbuduj bogaty widok zużycia dzierżawy: zużycie poszczególnych zasobów aplikacji jest mierzone i przypisywane do każdej dzierżawy. Dane te są agregowane i wykorzystywane do stworzenia szczegółowego oszacowania zużycia przez najemcę;
 • Korzystaj ze szczegółowych informacji o zużyciu najemców, aby kształtować wydajność operacyjną i architektoniczną: dane o zużyciu danych przez najemców są wykorzystywane do dostarczania praktycznych wglądów dla zespołów operacyjnych i architektonicznych, umożliwiając im wprowadzanie zasad i strategii, które mogą analizować i poprawiać opłacalność systemu z wieloma dostawcami.

SaaS COST2: W jaki sposób korelujesz zużycie najemców z kosztami infrastruktury?

Drugie pytanie pobiera dane wyjściowe z COST1 i stosuje ten procent zużycia do rzeczywistego kosztu AWS. Celem jest skorelowanie danych o zużyciu dzierżawy z kosztami infrastruktury w celu obliczenia kosztu na dzierżawcę.

Zapewnia to zespołom biznesowym i technologicznym bieżący wgląd w to, w jaki sposób wybór obciążenia dzierżawy i wybór architektury wpływają na ogólny profil kosztów aplikacji SaaS.

Najlepsze praktyki są zgodne z celem filaru optymalizacji kosztów w Well-Architected Framework, jakim jest optymalizacja w czasie.

Najlepsze sposoby

 • Ręczna agregacja i korelacja zużycia z kosztami: Narzędzia są używane do ręcznego zbierania i agregowania danych o kosztach za dany okres. Dane są podsumowywane dla usług i ręcznie korelowane z danymi zużycia dzierżawy w celu obliczenia kosztu na dzierżawę;
 • Użyj automatyzacji, aby skorelować zużycie dzierżawy z kosztami AWS: zautomatyzowany mechanizm pozyskuje dane o kosztach z AWS lub narzędzi innych firm i koreluje te dane z alokacjami zużycia dzierżawy w celu określenia kosztu na dzierżawcę. Pełna automatyzacja tego doświadczenia umożliwia ocenę trendów kosztów w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie

W tym artykule poddane dyskusji zostało znaczenie najlepszych praktyk AWS Well-Architected SaaS Lens w zakresie optymalizacji kosztów i pomiaru zużycia dzierżawy, dopasowując je do zużycia zasobów AWS i obliczając koszt na dzierżawcę.

Metryki te są niezbędne do formułowania strategii biznesowych i technicznych SaaS. Oprócz tego odgrywają istotną rolę w kształtowaniu działania i skalowania środowiska SaaS.

Brak tej umiejętności może powodować brak widoczności rzeczywistej aktywności najemców. To z kolei może skutkować ograniczoną możliwością dostosowania zużycia dzierżawy do użycia zasobów i utrudnić podejmowanie powiązanych decyzji, zwłaszcza dotyczących aspektu kosztów. Powinieneś dążyć do dobrego zrozumienia tego aspektu od pierwszego dnia uruchomienia rozwiązania SaaS.

Ten artykuł stanowi części serii na temat Well-Architected SaaS Lens:

 • Post 1 – Assessing the Reliability of Your SaaS Environment

Zacznij korzystać z Well-Architected SaaS Lens

AWS Well-Architected SaaS Lens skupia się na obciążeniach SaaS i ma na celu stymulowanie krytycznego myślenia podczas opracowywania i obsługi rozwiązań SaaS. Każde pytanie znajdujące się w obiektywie posiada listę najlepszych praktyk, a każda najlepsza praktyka zawiera listę planów doskonalenia i dostarczania wskazówek, jak je wdrożyć.

Obiektyw można zastosować do istniejących lub nowych obciążeń. Możesz użyć go do ulepszenia istniejących aplikacji lub uzyskania lepszego wglądu w obciążenia używane przez dział lub obszar.

Obiektyw SaaS jest dostępny we wszystkich regionach, w których oferowane jest narzędzie AWS Well-Architected Tools, tak jak opisano w Liście usług regionalnych AWS. Korzystanie z Well-Architected Tool nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jeśli jesteś klientem AWS, możesz skorzystać z pomocy partnera AWS, który pomoże Ci w przeprowadzeniu recenzji. Aby znaleźć takich partnerów, zapoznaj się z AWS Well-Architected Partners i AWS SaaS Competency Partners.

AWS_SAAS_FACTORY

O AWS SaaS Factory

AWS SaaS Factory pomaga organizacjom na każdym etapie przygody z SaaS. Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć nowe produkty, migrować istniejące aplikacje czy optymalizować rozwiązania w AWS, twórcy są chętni, aby pomóc. Odwiedź AWS SaaS Factory Insights Hub, aby odkryć więcej technicznych i biznesowych treści oraz najlepsze praktyki.

Konstruktorów SaaS zachęca się do skontaktowania się ze swoim opiekunem klienta w celu uzyskania informacji o modelach zaangażowania i współpracy z zespołem AWS SaaS Factory.

Case Studies
Referencje

Z przyjemnością polecamy firmę Hostersi, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji wdrożenia skalowalnej infrastruktury w Amazon Web Services, opartej o technologię Kubernetes i metodykę DevOps.  Hostersi okazali się niezwykle proaktywnym partnerem, który nie tylko wdrażał wskazane rozwiązania, ale proponował optymalne narzędzia i technologie, które sprawiły, że efekt wdrożenia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Polecamy!

Grzegorz Lentzy
IT Director LINK Mobility
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.