Nowość – Filar Zrównoważonego Rozwoju dla AWS Well-Architected Framework

22 grudnia 2021

Od 2015 roku, AWS Well-Architected Framework pomaga klientom AWS ulepszać ich architektury chmurowe.

The AWS Well-Architected Framework składa się z zasad projektowania, pytań oraz dobrych praktyk w wielu filarach: Operational Excellence(doskonałość operacyjna), Security(bezpieczeństwo), Reliability(Niezawodność), Performance Efficiency(Wydajność) oraz Cost Optimization(Optymalizacja kosztów).'

W grudniu 2021, AWS przedstawił nowy filar Sustainability(Zrównoważony Rozwój), aby pomóc organizacjom uczyć się, mierzyć i poprawiać ich obciążenia, korzystając z dobrych praktyk środowiskowych w zakresie przetwarzania w chmurze.

Podobnie jak inne filary, filar zrównoważonego rozwoju zawiera pytania mające na celu ocenę projektu, architektury i implementacji obciążeń w celu zmniejszenia ich zużycia energii i poprawy ich wydajności. Filar został zaprojektowany jako narzędzie do śledzenia postępów w kierunku polityk i dobrych praktyk, które wspierają bardziej zrównoważoną przyszłość, a nie tylko jako prosta lista kontrolna.

Model współdzielonej odpowiedzialności zrównoważonego rozwoju w chmurze

Model współdzielonej odpowiedzialności dotyczy również zrównoważonego rozwoju. AWS odpowiada za zrównoważony rozwój chmury, podczas gdy klienci AWS są odpowiedzialni za zrównoważony rozwój w chmurze.

Nowość – Filar Zrównoważonego Rozwoju dla AWS Well-Architected Framework

Zrównoważony rozwój chmury pozwala klientom AWS zmniejszyć związane z tym zużycie energii o prawie 80% w porównaniu z typowym wdrożeniem typu on-premises. Jest to możliwe dzięki znacznie wyższemu wykorzystaniu serwerów, wydajności zasilania i chłodzenia, niestandardowemu projektowi centrów danych oraz ciągłym postępem na drodze do zasilania operacji AWS 100% energią odnawialną do 2025 r. Ale dzięki AWS, możemy osiągnąć znacznie więcej, wspólnie projektując zrównoważone architektury.

Wprowadzono nowy filar zrównoważonego rozwoju, aby pomóc organizacjom poprawić ich zrównoważony rozwój w chmurze. Jest to ciągły wysiłek skupiony na redukcji energii i wydajności wszelkiego rodzaju obciążeń. W praktyce filar pomaga deweloperom i architektom chmury wypracowywać kompromisy, podkreślać wzorce i dobre praktyki oraz unikać antywzorców. Na przykład wybór wydajnego języka programowania, zaadaptowanie nowoczesnych algorytmów, wykorzystanie wydajnych technik przechowywania danych oraz wdrożenie wydajnej i odpowiedniej wielkości infrastruktury.

W szczególności filar ma na celu wspieranie organizacji w lepszym zrozumieniu stanu ich obciążeń, a także wpływu związanego z określonymi celami zrównoważonego rozwoju, sposobu mierzenia względem tych celów oraz modelowania tam, gdzie nie można ich bezpośrednio zmierzyć.

Oprócz budowania zrównoważonych workload’ów w chmurze, możesz użyć technologii AWS do rozwiązywania szerszych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Na przykład ograniczenie incydentów środowiskowych spowodowanych awarią sprzętu przy użyciu Amazon Monitron do wykrywania nienormalnych zachowań i przeprowadzania konserwacji prewencyjnej. Nazywamy to zrównoważonym rozwojem poprzez chmurę.

Well-Architected Design Principles dla zrównoważonego rozwoju w chmurze

Filar zrównoważonego rozwoju obejmuje zasady projektowania i wytyczne operacyjne, a także wzorce architektoniczne i programowe.

Zasady projektowania ułatwią dobre projektowanie dla zrównoważonego rozwoju:

 • Zrozum swój wpływ — Mierz wyniki biznesowe i związany z nimi wpływ na zrównoważony rozwój, aby ustalić wskaźniki wydajności, ocenić ulepszenia i oszacować wpływ proponowanych zmian w czasie.
 • Ustal cele zrównoważonego rozwoju – Ustal długoterminowe cele dla każdego workload’u, modeluj zwrot z inwestycji (ROI) i daj właścicielom zasoby do inwestowania w cele zrównoważonego rozwoju. Zaplanuj rozwój i zaprojektuj swoją architekturę, aby zmniejszyć wpływ na jednostkę pracy, na przykład na użytkownika lub operację.
 • Zmaksymalizuj wykorzystanie — odpowiedni rozmiar każdego workloadu, aby zmaksymalizować wydajność energetyczną podstawowego sprzętu i zminimalizować bezczynne zasoby.
 • Przewiduj i wdrażaj nowe, bardziej wydajne oferty sprzętu i oprogramowania — wspieraj ulepszenia wprowadzane przez swoich partnerów, stale oceniaj wybór sprzętu i oprogramowania pod kątem wydajności, oraz projektuj pod kątem elastyczności, aby w miarę upływu czasu wdrażać nowe technologie.
 • Korzystaj z usług zarządzanych — usługi współdzielone zmniejszają ilość infrastruktury potrzebnej do obsługi szerokiego zakresu obciążeń. Wykorzystaj zarządzane usługi, aby zminimalizować wpływ i zautomatyzować dobre praktyki zrównoważonego rozwoju, takie jak przenoszenie rzadko używanych danych do tzw. „cold storage” i dostosowywanie pojemności obliczeniowej.
 • Zmniejsz ilość energii lub zasobów wymaganych do korzystania z usług i zmniejsz potrzebę aktualizacji urządzeń przez klientów; testuj za pomocą farm urządzeń, aby zmierzyć wpływ i przetestuj bezpośrednio z klientami, aby zrozumieć rzeczywisty wpływ na nich.

Dobre praktyki Well-Architected dla zrównoważonego rozwoju

Podsumowane powyżej zasady projektowania odpowiadają konkretnym dobrym praktykom architektonicznym, które zespoły programistyczne mogą stosować na co dzień.

Kilka przykładów dobrych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju:

 • Optymalizacja geograficznego rozmieszczenia obciążeń dla lokalizacji użytkowników
 • Optymalizacja obszarów kodu, które pochłaniają najwięcej czasu lub zasobów
 • Optymalizacja wpływu na urządzenia i sprzęt klienta
 • Wdrożenie polityki klasyfikacji danych
 • Użycie zasad cyklu życia, aby usunąć niepotrzebne dane
 • Minimalizacja przepływu danych w sieciach
 • Optymalizacja wykorzystanie procesorów graficznych
 • Przyjęcie metod opracowywania i testowania, które umożliwiają szybkie wprowadzenie potencjalnych ulepszeń w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Zwiększenie wykorzystania środowisk kompilacji

Wiele z tych dobrych praktyk jest ogólnych i ma zastosowanie do wszystkich workload’ów, podczas gdy inne są specyficzne dla niektórych przypadków użycia, sektorów i platform obliczeniowych. Gorąco zachęcamy do zagłębienia się w te praktyki i zidentyfikowania obszarów, w których możesz natychmiast osiągnąć największy wpływ.

Przekształcenie zrównoważonego rozwoju w wymóg niefunkcjonalny może zaowocować opłacalnymi rozwiązaniami i bezpośrednio przełożyć się na oszczędności kosztów w AWS, ponieważ płacisz tylko za to, z czego korzystasz. W niektórych przypadkach spełnienie tych niefunkcjonalnych celów może wiązać się z kompromisami pod względem czasu pracy, dostępności lub czasu odpowiedzi. Tam, gdzie wymagane są drobne kompromisy, poprawa w zakresie zrównoważonego rozwoju prawdopodobnie przeważy nad zmianą jakości usług. Ważne jest, aby zachęcać zespoły do ciągłego eksperymentowania z ulepszeniami zrównoważonego rozwoju i osadzania wskaźników proxy w celach zespołu.

Już dostępny

AWS Well-Architected Sustainability Pillar to nowy dodatek do istniejącego frameworka. Korzystając z zasad projektowania i dobrych praktyk określonych w dokumencie Sustainability Pillar Whitepaper, możesz podejmować świadome decyzje równoważące bezpieczeństwo, koszty, wydajność, niezawodność i doskonałość operacyjną z wynikami zrównoważonego rozwoju dla obciążeń w AWS.

Dowiedz się więcej na temat Filaru Zrównoważonego Rozwoju

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Dzięki wsparciu specjalistów Hostersi Sp. z o.o. i ścisłej współpracy z naszym zespołem developerskim, kampania sprzedażowa biletów na koncert Justina Biebera odniosła stuprocentowy sukces. Chmura obliczeniowa Amazon Web Services po raz kolejny zdała swój egzamin.

Marek Kurzawa
Manager produkcji w Prestige MJM
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.