Amazon S3 Glacer jako najlepsze miejsce do archiwizowania twoich danych – Wprowadzenie klasy pamięci S3 Glacier Instant Retrieval

1 grudnia 2021

Pod koniec listopada 2021 roku, AWS wprowadził klasę pamięci Amazon S3 Glacier Instant Retrieval. Nowa klasa przechowywania zapewnia najtańszą pamięć masową dla długotrwałych danych, które rzadko są używane i wymagają pobierania w milisekundach.

AWS ogłosił również, że funkcja S3 Intelligent-Tiering automatycznie optymalizuje koszty pamięci masowej dla rzadko używanych danych, które wymagają natychmiastowego odzyskiwania, dzięki nowej warstwie Archive Instant Access, która jest idealna dla danych o nieznanych lub zmieniających się wzorcach dostępu. W przypadku obecnych klientów zapewni to natychmiastowe oszczędności w wysokości 68% w przypadku danych, do których nie uzyskano dostępu przez ponad 90 dni, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Warstwy Frequent, Infrequent, a teraz Archive Instant Access zostały zaprojektowane z myślą o tym samym czasie dostępu w milisekundach i wysokiej przepustowości.

Ponadto AWS ogłosił nową nazwę dla istniejącej klasy przechowywania Amazon S3 Glacier oraz kilka obniżek cen.

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval

Klasy pamięci Amazon S3 Glacier są niezwykle tanie i przeznaczone do archiwizacji danych. Są również bezpieczne i trwałe, a ich celem jest zapewnienie najniższego kosztu danych, które nie wymagają natychmiastowego dostępu, z opcjami odzyskiwania od minut do godzin.

Wielu klientów potrzebuje przechowywania rzadko używanych danych przez wiele lat, jednak dane te muszą być wysoko dostępne i natychmiastowo osiągalne. Obecnie klienci ci korzystają z klasy pamięci S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), która oferuje niski koszt przechowywania i umożliwia klientom natychmiastowe odzyskiwanie danych.

S3 Glacier Instant Retrieval to nowa klasa pamięci, która zapewnia najszybszy dostęp do pamięci archiwów przy tych samych niskich opóźnieniach i wysokiej przepustowości, co klasy pamięci S3 Standard i S3 Standard-IA. Korzystając z klasy pamięci S3 Glacier Instant Retrieval i płacisz niską cenę za odzyskiwanie danych, możesz zaoszczędzić do 68 procent na kosztach pamięci w porównaniu z korzystaniem z pamięci klasy S3 Standard-IA. Na przykład w regionie Wschodnie USA (Pn. Wirginia) cena pamięci S3 Glacier Instant Retrieval wynosi 0,004 USD za GB miesięcznie, a odzyskiwanie danych wynosi 0,03 USD za GB. Dowiedz się więcej o cenach dla Twojego regionu.

Archiwa multimediów, obrazy medyczne lub treści generowane przez użytkowników to tylko kilka przykładów idealnych przypadków użycia S3 Glacier Instant Retrieval. Po utworzeniu zawartość ta jest rzadko dostępna, ale gdy jest potrzebna, musi być dostępna w ciągu milisekund.

Aby rozpocząć korzystanie z nowej klasy pamięci masowej z konsoli Amazon S3 console, prześlij obiekt w normalny sposób i wybierz klasę pamięci S3 Glacier Instant Retrieval.

S3 Intelligent-TieringS3 Intelligent-Tiering

Ta funkcja jest dostępna programowo z AWS SDKs, AWS Command Line Interface (CLI) i AWS CloudFormation.

Według nas najłatwiejszym sposobem na przechowywanie danych w S3 Glacier Instant Retrieval, jest użycie S3 PUT API za pomocą CLI. Korzystając z tego interfejsu API, ustaw klasę pamięci na GLACIER_IR.

aws s3api put-object --bucket <bucket-name> --key <object-key> --body <name-file> --storage-class GLACIER_IR

Po przesłaniu obiektu do Amazon S3 zweryfikuj klasę pamięci na liście obiektów lub na stronie szczegółów obiektu.

S3 Glacier Instant Retrieval

W przypadku danych, które już istnieją w Amazon S3, możesz użyć S3 Lifecycle, aby przenieść dane z klas pamięci S3 Standard i S3 Standard-IA do S3 Glacier Instant Retrieval.

Nowa warstwa Archive Instant Access Tier w S3 Intelligent-Tiering

S3 Intelligent-Tiering to klasa pamięci, która automatycznie przenosi obiekty między warstwami dostępu w celu optymalizacji kosztów. Jest to zalecana klasa pamięci dla danych o nieprzewidywalnych lub zmieniających się wzorcach dostępu, takich jak tzw. jeziora danych, analityki lub zawartość typu user-generated.

Do tej pory istniały dwie warstwy dostępu o niskim opóźnieniu zoptymalizowane pod kątem częstego i rzadkiego dostępu, oraz dwie opcjonalne warstwy dostępu do archiwum zaprojektowane z myślą o dostępie asynchronicznym zoptymalizowanym pod kątem rzadkiego dostępu przy niskich kosztach.

Od końca listopada 2021, warstwa Archive Instant Access jest dodawana jako nowa warstwa dostępu w klasie pamięci S3 Intelligent-Tiering. Zaczniesz dostrzegać automatyczne oszczędności kosztów pamięci masowej w S3 Intelligent-Tiering dla rzadko używanych obiektów.

Warstwa Archive Instant Access dołącza do grupy warstw dostępu o niskim opóźnieniu. Ta nowa warstwa jest zoptymalizowana pod kątem danych, do których nie uzyskuje się dostępu przez wiele miesięcy, ale gdy jest to potrzebne, są dostępne w ciągu milisekund.

S3 Intelligent-Tiering automatycznie przechowuje obiekty w trzech warstwach dostępu, które zapewniają taką samą wydajność jak klasa pamięci S3 Standard:

  • Warstwa Frequent Access
  • Warstwa Infrequent Access
  • Warstwa Archive Instant Access (nowa)

Za niewielką opłatą za monitorowanie i automatyzację, S3 Intelligent-Tiering monitoruje wzorce dostępu i przenosi obiekty między różnymi warstwami dostępu. Obiekty, do których nie uzyskano dostępu przez 30 kolejnych dni, są przenoszone z warstwy the Frequent Access do warstwy Infrequent Access, aby zaoszczędzić 40 procent. Gdy do obiektu nie uzyskano dostępu przez 90 kolejnych dni, funkcja S3 Intelligent-Tiering przeniesie obiekt z warstwy Infrequent Access do warstwy the Archive Instant Access, z oszczędnością na poziomie 68 procent. W przypadku późniejszego dostępu do danych są one automatycznie przenoszone z powrotem do warstwy Frequent Access. W przypadku przenoszenia obiektów między warstwami dostępu w klasie pamięci S3 Intelligent-Tiering nie są naliczane żadne opłaty za warstwy.

Aby rozpocząć korzystanie z nowej warstwy dostępu, wybierz Intelligent-Tiering jako klasę pamięci dla obiektu podczas przesyłania za pomocą konsoli S3. Po 90 dniach nieaktywności (30 dni w warstwie Frequent Access i 60 dni w warstwie Infrequent Access), funkcja S3 Intelligent-Tiering automatycznie przeniesie obiekt do warstwy Archive Instant Access. Wprowadzenie nowej warstwy Archive Instant Access nie ma wpływu na wydajność podczas odzyskiwania obiektów.

S3 Intelligent-Tiering

Nowa nazwa dla klasy pamięci Amazon S3 Glacier – S3 Glacier Flexible Retrieval

Istniejąca klasa pamięci Amazon S3 Glacier nosi teraz nazwę S3 Glacier Flexible Retrieval. Ta klasa pamięci oferuje teraz bezpłatne odzyskiwanie zbiorcze w ciągu 5 do 12 godzin, a cena przechowywania została obniżona o 10% we wszystkich regionach od 1 grudnia 2021 r. S3 Glacier Flexible Retrieval jest teraz jeszcze bardziej opłacalna, a bezpłatne odzyskiwanie zbiorcze (bulk retrievals) sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do odzyskiwania dużych ilości danych.

Oto klasy przechowywania archiwów Amazon S3:

  • S3 Glacier Instant Retrieval: Najnowsza klasa pamięci jest zoptymalizowana pod kątem danych o długim czasie życia, które są rzadko używane (zwykle raz na kwartał). Jednak gdy dane są potrzebne, są one dostępne w ciągu milisekund. Na przykład obrazy medyczne i serwisy informacyjne(prasa) są idealne dla tej klasy pamięci.
  • S3 Glacier Flexible Retrieval: Klasa pamięci o nowej, zmienionej nazwie jest zoptymalizowana pod kątem archiwizacji danych, które można odzyskać w ciągu kilku minut lub za pomocą bezpłatnego odzyskiwania typu bulk w ciągu 5 do 12 godzin. Ta klasa pamięci masowej jest idealna do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, gdy masz duże ilości długoterminowych, rzadko używanych danych i nie chcesz martwić się o koszty odzyskiwania, gdy potrzebujesz danych.
  • S3 Glacer Deep Archive: Ta klasa pamięci to najtańsza pamięć masowa w chmurze i jest zoptymalizowana pod kątem archiwizacji danych, które można przywrócić w ciągu co najmniej 12 godzin. Świetnie nadaje się do przechowywania archiwów zgodności lub do ochrony mediów cyfrowych.

Zredukowane ceny Amazon S3

AWS obniżył ceny pamięci dla Amazon S3, na poziomie 31 procent w klasach pamięci S3 Standard-IA i S3 One Zone-IA w regionach AWS: Zachodnie USA (Pn. Kalifornia), Azja-Pacyfik (Hongkong, Bombaj, Osaka, Seul, Singapur, Syndey, Tokio) oraz Południowa Ameryka (Sao Paulo). Obniżki cen obowiązują od 1 grudnia 2021 r.

Dowiedz się więcej o szczegółach obniżki ceny.

Dostępność

Nowa klasa pamięci S3 Glacier Instant Retrieval oraz nowa warstwa Archive Instant Access w S3 Intelligent-Tiering są dostępne od 30 listopada 2021 r. we wszystkich regionach AWS.

Obniżka cen za S3 Glacier i bezpłatne odzyskiwanie typu bulk we wszystkich regionach AWS oraz klasę przechowywania S3 Standard-Infrequent Access/One Zone-Infrequent w dziewięciu regionach, weszła w życie 1 grudnia 2021 r.

Dowiedz się więcej o zmianach klas pamięci i wszystkich klasach pamięci.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Dzięki wsparciu specjalistów Hostersi Sp. z o.o. i ścisłej współpracy z naszym zespołem developerskim, kampania sprzedażowa biletów na koncert Justina Biebera odniosła stuprocentowy sukces. Chmura obliczeniowa Amazon Web Services po raz kolejny zdała swój egzamin.

Marek Kurzawa
Manager produkcji w Prestige MJM
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.