Amazon ElastiCache upraszcza rotację haseł dzięki Secrets Manager

17 listopada 2022

Możesz teraz wydajnie zarządzać i rotować hasłami do klastrów Amazon ElastiCache for Redis za pomocą AWS Secrets Manager.

Aby rozpocząć, najpierw utwórz nową funkcję Lambda z biblioteki funkcji rotacji AWS Secrets Manager, a następnie wybierz ją jako swoją funkcję rotacji w Secrets Manager. Możesz korzystać z integracji ElastiCache i Secrets Manager we wszystkich regionach bez dodatkowych kosztów.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją. Aby dowiedzieć się więcej o Secrets Manager, zapoznaj się ze stroną AWS Secrets Manager.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.