Amazon CloudWatch od teraz dodaje obsługę Fluent Bit dla logów kontenerów z Amazon EKS i Kubernetes

10 lutego 2021

AWS zapowiada dostępność obsługi Fluent Bit dla Amazon CloudWatch, w pełni zarządzanej usługi monitorowania i obserwowalności pay-as-you-go, dla zasobów działających w AWS i lokalnych.

CloudWatch Container Insights i Log Insights umożliwia Ci eksplorowanie, analizowanie i wizualizowanie twoich logów kontenerów zebranych z procesora Fluent Bit. Container Insights zapewnia także dostęp do zautomatyzowanych pulpitów nawigacyjnych, które podsumowują wydajność i dostępność zestawu FluentBit Daemon działającego na Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) i Kubernetess.

Za pomocą kilku kliknięć w AWS Managament Console możesz rozpocząć zbieranie logów Fluent Bit w CloudWatch w celu monitorowania i rozwiązywania problemów z kontenerami. Aby dowiedzieć się więcej o jego ponadprzeciętnej wydajności i obsłudze CloudWatch Container Insights, odwiedź bloga. Aby rozpocząć, możesz także zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi.

Aby zrozumieć więcej na temat CloudWatch Container Insights, możesz skorzystać z warsztatów obserwowalności.

Aby uzyskać informacje o dostępności w danym regionie, odwiedź AWS Region availability, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen, przejdź do strony cennika CloudWatch.

źródło: https://aws.amazon.com/