Microsoft Inspire 2021

30 września 2021

Microsoft Inspire 2021

Zakończyła się kolejna edycja Microsoft Inspire – dorocznego eventu dla partnerów Microsoft, na którym firma zapowiada swoje nowości na kolejne 12 miesięcy. Z powodu zagrożenia jakie wciąż stanowi wirus COViD-19, po raz drugi z rzędu wydarzenie odbyło się w formule online. Zarówno na tym polu, jak i w kwestiach niezwiązanych z samym eventem, Microsoft pokazał, że świetnie dostosował swoje usługi do nowych realiów. Oto najważniejsze konkluzje dotyczące usług związanych z platformą Azure po Microsoft Inspire 2021.

Technologia

Azure Kubernetes Service

Jedną z nowości, o których dowiedzieliśmy się podczas eventu, jest włączenie usługi AKS (Azure Kubernetes Service) do listy event source ’ów usługi Azure Event Grid.

AEG to usługa do zarządzania routingiem zdarzeń od źródła do miejsca docelowego, z powiadomieniami w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie aplikacji z architekturą opartą na zdarzeniach.

Uruchomione rozwiązania dostępne dla usługi AKS nazwano smart defaults. Jest to zestaw konfiguracji klastrów specyficznych dla danego scenariusza, które można uruchomić jednym kliknięciem, aby uniknąć typowych pułapek w konfiguracji i operacjach oraz szybko rozpocząć pracę.Ta funkcja pozwala  również zaoszczędzić czas, który poświęcilibyśmy na przeglądanie dokumentacji i testowanie różnych ustawień.

Możemy wybierać spośród scenariuszy tworzenia/testowania, zoptymalizowanych pod względem kosztów, przetwarzania wsadowego i zaostrzonego dostępu do klastra. Oprócz tego możemy zastosować wstępnie skonfigurowane ustawienia rozmiaru puli węzłów, automatycznego skalowania, stref dostępności, Azure Monitor i Azure Policy, które są specyficzne dla tych scenariuszy.

Azure Stack HCI

Kolejną zapowiedzią jest rozszerzenie listy funkcjonalności usługi Azure Stack HCI, która obsługuje teraz popularną funkcję automatycznej aktywacji maszyny wirtualnej (AVMA) Hyper-V dla systemu Windows Server. Klienci z istniejącymi kluczami aktywacyjnymi Windows Server 2019 Datacenter Edition mogą wprowadzać je bezpośrednio do hosta Azure Stack HCI za pomocą Windows Admin Center lub PowerShell. Maszyny wirtualne z systemem Windows Server automatycznie dziedziczą aktywację z hosta, więc klucze produktu dla każdej maszyny wirtualnej nie muszą być zarządzane oddzielnie. Serwer z bezpiecznym rdzeniem, który jest dostępny dla Azure Stack HCI, staje się wymaganym składnikiem zintegrowanych systemów HCI. Serwer z zabezpieczonym rdzeniem upraszcza włączanie zabezpieczeń na poziomie serwera, ponownie zabezpieczając sprzęt, oprogramowanie układowe i funkcje systemu operacyjnego, aby pomóc w ochronie przed zagrożeniami. Serwer z bezpiecznym rdzeniem aktywnie przerywa praktyczne wektory ataków.

Cloud for Sustainability

Innym ciekawym rozwiązaniem zaprezentowanym podczas Microsoft Inspire jest zwrot ku niższej emisji CO2.

Usługa Microsoft Cloud for Sustainability, która zostanie aktywowana jeszcze w tym roku, pomoże osiągnąć cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Pozwoli to organizacjom rejestrować, raportować i redukować swoje emisje na drodze do zera netto. Microsoft Cloud for Sustainability opiera się na zaufanych technologiach firmy Microsoft, w tym Azure, Microsoft Dataverse, Power Platform i Power BI. Ta nowa oferta obejmie ekosystem partnerów firmy Microsoft w zakresie wyspecjalizowanych aplikacji branżowych innych firm, źródeł danych i łączników danych dotyczących emisji.

Partnerzy

Marketplace

Oprócz technologicznych nowinek, Microsoft wyraźnie postawił na rozwój sieci partnerskiej. Zachętą dla obecnych i przyszłych partnerów na pewno będzie obniżenie marży za wystawienie aplikacji w Microsoft AppSource oraz Azure Marketplace. Dotychczasową marżę 20% obniżono do jedynie 3%.

Od jesieni ‘21 firmy wystawiające aplikacje we wspomnianych marketplace’ach będą mogły ustalać jedną cenę dla klientów i inną cenę dla wybranych partnerów Microsoft Cloud Solution Provider (CSP). Dzięki temu dostawcy mogą z góry zapewnić marżę partnerom CSP, podczas gdy partnerzy CSP mogą również dodać marżę cenową podczas odsprzedaży klientom poza rynkiem komercyjnym. Dostawcy mogą również rozwijać swój kanał z partnerami w programie CSP i wynagradzać tych partnerów za generowanie sprzedaży.

Azure Migration and Modernization Program

Rozszerzony zostanie również program Azure Migration and Modernization Program (AMMP), wcześniej nazywany Azure Migration Program. Obejmie on szerszy zakres ofert migracji i modernizacji aplikacji, infrastruktury i danych, w tym obsługę Azure Arc. Usługa Azure Migrate App Containerization obsługuje teraz wdrażanie aplikacji kontenerowych w usłudze Azure App Service — narzędzie Web App for Containers.

Narzędzie do konteneryzacji aplikacji pomaga modernizować istniejące aplikacje internetowe ASP.NET i Java, pakując je jako kontenery i wdrażając skonteneryzowaną aplikację w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) lub kontenerach usługi Azure App Service.

Ponadto, klienci korzystający z lokalnych systemów Windows Server i SQL Server, którzy chcą przeprowadzić migrację i modernizację, mogą skorzystać z rozszerzenia bezpłatnych dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) dla systemów Windows Server 2012/R2 i SQL Server 2012 w następujący sposób: Rozszerzona pomoc techniczna dla systemu Windows Server 2012 i 2012 R2 zakończy się 10 października 2023 r. Rozszerzona pomoc techniczna dla programu SQL Server 2012 kończy się 12 lipca 2022 r. Klienci, którzy nie mogący dotrzymać tego terminu, mogą chronić swoje aplikacje i dane działające w tych wersjach przez trzy dodatkowe lata po migracji do Windows Server i SQL Server na platformie Azure i korzystać z bezpłatnych ESU na platformie Azure. Klienci korzystający z systemu Windows Server i programu SQL Server w tych wersjach i lokalnie będą mieli możliwość zakupu ESU.Trzyletnie ESU dla systemów Windows Server i SQL Server 2008 i 2008 R2 kończą się odpowiednio 10 stycznia 2023 r. i 12 lipca 2022 r. Klienci, którzy potrzebują więcej czasu na migrację i modernizację, będą mogli przez kolejny rok skorzystać z rozszerzenia aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows Server i SQL Server 2008 i 2008 R2 dla platformy Azure.

Azure Synapse

Partnerzy w ekosystemie Azure Synapse mogą teraz dołączyć swoje rozwiązanie bezpośrednio w nowej zakładce Browse Partners w Synapse Studio. Zakładka będzie służyć jako centrum do znajdowania niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) i rozwiązań zweryfikowanych pod kątem współpracy z usługą Azure Synapse.

Hybrid Cloud & Infrastructure

W związku z rosnącą popularnością technologii hybrydowych, Microsoft Partner Network dodaje dwie zaawansowane specjalizacje partnerstwa w tym zakresie: oraz Hybrid Cloud Infrastructure with Microsoft Azure Stack HCI.

Partnerom Microsoft Azure Stack HCI Microsoft proponuje nowe programy i zasoby marketingowe, aby zaprezentować możliwości techniczne i podkreślić wartość Azure Stack HCI - połączonego z chmurą, hiperkonwergentnego systemu operacyjnego infrastruktury (OS) dostarczanego jako usługa platformy Azure. Ulepszenia obejmują nowy program partnerski dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) oraz zaawansowaną specjalizację w infrastrukturze chmury hybrydowej z usługą Azure Stack HCI.

Dodatkowo, ulepszony został sam produkt Azure Stack HCI. Juź niedługo będziemy korzystać z uproszczonej aktywacji licencji dla gości wraz z podniesionym bezpieczeństwem samej infrastruktury.

Azure Stack HCI obsługuje teraz popularną funkcję automatycznej aktywacji maszyny wirtualnej (AVMA) Hyper-V dla systemu Windows Server. Klienci z istniejącymi kluczami aktywacyjnymi Windows Server 2019 Datacenter Edition mogą wprowadzać je bezpośrednio do hosta Azure Stack HCI za pomocą Windows Admin Center lub PowerShell. Maszyny wirtualne z systemem Windows Server automatycznie dziedziczą aktywację z hosta, więc klucze produktu dla każdej maszyny wirtualnej nie muszą być zarządzane oddzielnie. Serwer z bezpiecznym rdzeniem, który jest dostępny dla Azure Stack HCI, staje się wymaganym składnikiem zintegrowanych systemów HCI. Upraszcza on włączanie zabezpieczeń na poziomie serwera, ponownie zabezpieczając sprzęt, oprogramowanie układowe i funkcje systemu operacyjnego, aby pomóc w ochronie przed zagrożeniami. Serwer z bezpiecznym rdzeniem aktywnie przerywa praktyczne wektory ataków.

 

 

Podsumowanie

Po evencie Inspire 2021 jest jasne, że Microsoft stawia na rozwój rozwiązań chmurowych i hybrydowych oraz swojej sieci partnerskiej. Duży akcent położony na rozwój przestrzeni marketplace Microsoft oznacza również, że firma zaprasza swoich partnerów do współtworzenia swoich rozwiązań i uczestniczenia w zdobywaniu przez nią rynku. Przedstawiciele firm partnerskich udzielili kilku wystąpień, co wskazuje na ich ważną rolę w procesie biznesowym Microsoft. Firmy partnerskie jako lepiej znające rynek lokalny i poszczególnych odbiorców czynią proces wdrożenia płynniejszym i jest to z pewnością powodem dla decyzji Microsoft o zacieśnianiu współpracy.

Jako Gold Partner Microsoft również umożliwiamy efektywniejsze korzystanie z usług tego dostawcy oraz dostosowane do potrzeb warunki współpracy. Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane pomocą przy wynegocjowaniu atrakcyjnych warunków wdrożenia infrastruktury opartej na rozwiązaniach Microsoft.

Barbara Halska – na co dzień pracuje w Hostersi Sp. z o.o, gdzie odpowiada za działania presales i ewangelizację rynku w obszarze cloud computing. Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Współautorka podręcznika do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk oraz e-podręcznika „Wstęp do programowania” w projekcie Apki.org. Popularyzatorka większego udziału kobiet w IT i wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.