Amazon EC2 umożliwia wymianę woluminów root w celu szybkiego przywracania i rozwiązywania problemów

20 maja 2021

Amazon EC2 ogłasza funkcję Replace Root Volume, która umożliwia klientom zastąpienie woluminu głównego działającej instancji. Funkcja ta przywraca wolumin główny instancji do stanu uruchomienia lub do określonej migawki bez zatrzymywania instancji. Umożliwia to klientom naprawianie problemów, takich jak uszkodzenie woluminu głównego lub błędy konfiguracji sieci systemu operacyjnego dokonane przez gościa, przy jednoczesnym zachowaniu danych magazynu instancji, konfiguracji sieci i uprawnień.

Klienci mogą używać tej funkcji do przywracania woluminu głównego do ostatniej znanej dobrej migawki i wznawiania operacji z nienaruszonymi danymi magazynu instancji. Na przykład klienci z obciążeniami Big Data mogą skorzystać z funkcji Replace Root Volume, aby szybko przywrócić swoją instancję i uniknąć replikacji jej danych.

Funkcja Replace Root Volume jest dostępna we wszystkich publicznych regionach AWS i AWS GovCloud (USA). Aby dowiedzieć się więcej o tej, odwiedź stronę Replace a root volume.

źródło: AWS