Możesz zakładać bazy danych MySQL (wersja 5.1) i PostgreSQL (8.4).

Bazę danych można utworzyć na https://panel.hostersi.pl, logując się na konto administracyjne – zakładka „Twoje usługi”: Serwery wirtualne: Bazy danych. Należy unikać zbyt długich nazw baz danych.